Inledning

Foto: Bert Jidebom

Radiosystem för kollektivtrafik, webbsidan som i ett tekniknostalgiskt perspektiv beskriver landmobila radiosystem för trafikledning av kollektivtrafik i Stockholm. Historiken spänner över mer än 60 år. I menyvalen ovan nås de generella huvudsidorna för olika epoker och system. Förutom informativ text finns ett omfattande bildmateriel och några ljudklipp att glädja sig åt.

Under början av 2018 slutförs ett riktat uppdateringsarbete i både text och bildval samt städning av både html-kod, länkar och web-design. Gamla bilder byts ut mot bättre kvalité (om så möjligt) och nya bilder kompletteras. Allt för att förbättra och förenkla läsflödet. Även efter denna snart slutförda uppdatering, kommer fortsatt att nytt materiel läggas till. Har ansträngt mig för att sidan kan läsas utan större förvrängningar i IE 11, Edge och Crome. Hemsidan är fortsatt svårtolkad i några andra läsare. Felsökning pågår… En internt fel som uppstod på det flesta bildlänkar, den 22/3 2018 är nu till stor del också återställt.

Inledning
Det är jag – Tomas Sjöblom, som ansvarar för Fordonsradio.se och har mer än 38 års erfarenhet av telekommunikationssystem för kollektivtrafik. 1978 sökte jag, och fick en praktikplats på SL:s dåvarande Elektroavdelning. Praktikplatsen gav mig 9 månaders intressant tjänstgöring som praktikant inom tunnelbanans el, tele och signalsystem. Jag blev först placerad i det då nästan helt nya signalunderhållsområdet för tunnelbana 3, i Västra skogen. Senare blev jag ”handplockad” och förflyttad till då helt nystartade gruppen för tunnelbanans teleunderhåll. Underhållsgruppen var placerad i nybyggda underjordiska (!) personallokaler på Bergshamra tunnelbanestation. I denna period, skiftet 70 – 80 tal var mycket helt nytt och fräscht i tunnelbanan, till skillnad från idag. Stora investeringar hade gjorts, då förlängningen av det andra tunnelbanesystemet mot Mörby centrum och Norsborg blev klart. Och inte att förglömma, hela det nya tredje tunnelbanesystemet mellan Kungsträdgården och Hjulsta respektive Akalla.


Sommaren 1980 efter gymnasiet, blev jag fast anställd och årsskiftet 1981 – 1982 efter avslutad värnplikt började jag arbeta på allvar. Under många år sysselsatte jag mig brett med det mesta som rörde tunnelbanans och dåvarande spårvägars (Lidingö och Nockeby) elförsörjning, signalsystem och telekommunikation. En kortare period var jag utlånad till underhållsavdelningen för strömskenor och kontaktledning. Under hela 80-talet tjänstgjorde jag var 13′e vecka i den så kallade Norra signalmontörsjouren (vakten), med utgångspunkt från tunnelbanans ställverk i Alvik. Det var spännande men jobbiga och krävande veckor med krav på att vara tillgänglig dygnet runt. Trots bredden av arbetsuppgifter, fick jag tidigt förmånen att fokusera på ett specifikt område. Nämligen att tjänstgöra som tekniker på tunnelcentralen (tunnelbanans då gemensamma ledningscentral i Gamla stan). På TUC, som ledningscentralen kallades, jobbade jag mycket, både dag som natt med olika underhålls- och nybyggnads samt ombyggnadsuppdrag.

1985 antogs jag till arbetsledarutbildning, och fick efter godkänd och avslutad kurs, arbetade extra vid sidan om min ordinarie tjänst som tillförordnad Översignalmästare (Ösim). 1989 sökte jag och erhöll en tjänst som teleingenjör på SL:s ingenjörskontor vid Skanstull. Mitt speciella förvaltningsområde blev gradvis, landmobil radiokommunikation för kollektivtrafik.


Hemsidan innehåller en mängd bilder av olika ursprung. En stor del bilderna kommer från SL:s Spårvägsmuseum. Det är bilder som jag officiellt fått tillstånd att publicera i detta forum, det tackar jag speciellt för.

Bland annat Spårvägsmuseets bilder lyder under Creative Commons License CC BY-NC-SA 3.0.      Spårvägsmuseets CC-bilder är utmärkta med en asterisk (*) i bildtexten.

Några bilder har jag erhållit – och publicerar med tillåtelse, från Järnvägsmuseet och dess Samlingsportal. Jag publicerar också eget bildmaterial. Som komplement publiceras också fotografier från andra fotografer, där jag stämt av publiceringen med ägaren. En och annan bild är också undantagsvis hämtad direkt från Internet. Om du påträffar en bild, som du vet har ett annat upphov än jag angivit – kontakta mig så reder vi ut detta. Samma gäller om du ser personer på bilderna som du vet om, inte vill vara med – eller om det gäller dig själv! Skannat bildmateriel från gamla broschyrer, instruktioner och utbildningsmaterial från främst SS/SL och i vissa fall även från leverantörerna av radiosystem, förekommer också. Jag har aktivt sökt och stämt av både bild- och ljudpubliceringar, så lång det praktiskt och rimligt varit möjligt. Denna publicering får anses som en icke kommersiell hobbyprodukt.

Allt jag skriver här på Fordonsradio är utifrån vad jag själv vet, tagit reda på eller fått berättat för mig. Delar av innehållet är säkerligen inte riktigt 100 % korrekt. I den meningen att jag kan anses ha brustit i faktagranskning och/eller missuppfattat förhållanden så tveka inte att höra av dig. På  den lilla bilden från vintern 1982-1983, kör jag signalvaktens jourbil (50). Vid min sida – och pratar i radio, är min vän och kollega Anders Lindqvist (Tuff-Tuff).


Radiokommunikationsrelaterade länkar