BMCCS Motorola

Realtidssystem BTL 54:an Stomnät

Tidiga tankar…
1972 lämnade Motorola – på en förfrågan från SL, ett anbud till SL på ett Bus Monitoring Control & Communications System. SL antog inte förslaget, men det förtjänar här en liten beskrivning. Rent tekniskt offererades till SL funktionsmässigt det system som flera år senare antogs av SL från Stansaab. Bilden nedan visar omslaget till anbudspärmen.

I bussarna offererades radion Motorola CD 100 tillsammans med en datastyrenhet och en kontrollpanel för föraren. Bilderna nedan på dessa delar, från vänster till höger, är från Motorolas anbudspärm.

Systemöversikt

Till sidans början…