BMCCS Motorola

Tidiga tankar…
1972 lämnade Motorola – på en förfrågan från SL, ett anbud till SL på ett Bus Monitoring Control & Communications System. SL antog inte förslaget, men det förtjänar här en liten beskrivning. Rent tekniskt offererades till SL funktionsmässigt det system som flera år senare antogs av SL av en annan leverantör, Stansaab. Anbudspärmen – med det väldigt fina omslaget, inklusive innehåll är bevarad på Spårvägsmuseet genom min försorg.

Motorola anbudspärm BMCCS | Källa: Spårvägsmuseet

Utrustning i bussar
I bussarna offererades radion Motorola CD 100 tillsammans med en datastyrenhet och en kontrollpanel för föraren.

Motorola radiostation CD 100 | Källa: Spårvägsmuseet
Motorola mobil datastyrenhet | Källa: Spårvägsmuseet
Motorola mobil manöverenhet | Källa: Spårvägsmuseet

Systemöversikt
Nedan den tänkta systemdesignen i anbudet.

 

SL Simplified System Block Diagram  | Källa: Spårvägsmuseet