Bussradio 90-00 tal

Foto: Bussmicke

Från slutet av 80-talet och fram till mitten/slutet av 90-talet investerade SL i nya radiosystem för sin busstrafik. Samtliga äldre radiosystem byttes successivt ut till förmån för nya datorbaserade analoga system.

Historik
Behov av radiokommunikation inom busstrafiken var fortsatt högt på agendan för SL. Man framtidsplanerade och utredde utifrån olika perspektiv och framtidsscenarion. Trafikantinformation i kombination med radiokommunikation (såsom testsystemen BTL och linje 54) var konkreta tankar man hade. Andra tankegods var teknisk robusthet och god radiotäckning i trafikerade områden, och önskemål om att kunna standardisera radioanvändandet. Det vill säga, försöka sig på att geografiskt konsolidera systemen så långt det var tekniskt och ekonomiskt lönsamt.