Bussradio 90-00 tal


Från slutet av 80-talet och fram till mitten/slutet av 90-talet investerade SL i nya radiosystem för sin busstrafik. Samtliga äldre radiosystem byttes successivt ut till förmån för nya datorbaserade analoga system. Foto: Bussmicke.

Historik
Behov av radiokommunikation inom busstrafiken var fortsatt högt på agendan för SL. Man framtidsplanerade och utredde utifrån olika perspektiv och framtidsscenarion. Trafikantinformation i kombination med radiokommunikation (såsom testsystemen BTL och linje 54) var konkreta tankar man hade. Andra tankegods var teknisk robusthet och god radiotäckning i trafikerade områden, och önskemål om att kunna standardisera radioanvändandet. Det vill säga, försöka sig på att geografiskt konsolidera systemen så långt det var tekniskt och ekonomiskt lönsamt.