Serviceradion

Vid mitten av 80-talet så ökade användandet av tågradion för SL:s underhållspersonal inom bana, el, tele, signal och rulltrappa samt VVS. Trycket på tågradion och dess kanal 3, som sedan 1975 förutom tågledning – också brukats för att leda dessa resurser, började bli väl ansträngd. Efter en kortare utredning gick SL till handling och specificerade samt upphandlade ett nytt s.k. serviceradiosystem (kanal 4).

Valet föll på det danska ingenjörsföretaget H. Mortensen, som 1984 blev leverantör av utrustning för detta system. Företaget var ett relativt nystartat (1981) av ingenjören Hardy Mortensen, men var redan välrenommerat i kommunikationsradiobranschen – för bland annat sina specialtillverkade lösningar och system. Idag finns företaget kvar under namnet IHM P/S.

Systemöversikt | Källa: Beskrivning 84-10-05

Systemets huvudbasstationens sändare installerades på Skattehuset, centralutrustningen (tre 19″ rackar om vardera 3 HE) installerades i Tunnelcentralens teknikrum. Mot basstationens sändare kunde upp till åtta diversitetmottagare anslutas i stativet, endast två mottagare installerades – Skattehuset och Ensta vattentorn. Planerat (men aldrig utfört) var att också installera mottagare, i Södertälje (Igelstaverket), Handen (Brandbergen) och Mälarhöjden. Centralutrustningen anslöts mot SL:s nya elektroniska telefonväxel (A 345). Radiosystemets manöverplats på tunnelcentralen, bestod av en orange dansk designtelefon av fabrikat Kirk (Standard Electric Kirk 76E/DK80), som ställdes på kontrollbordet för TUC 3.

Systemet arbetade på en vanlig UHF-kanal på 167 MHz bandet, jämte kanalerna som var upplåtna för Tunneltågsradion från Storno. Som mottagar- och sändarutrustning användes standardbasstationer i F400-serien från PYE, ändaren T404 och mottagaren R404.

I systemet användes ursprungligen den handportabla radiostationer Philips 502P, med en påbyggd systemdel utvecklad av AP Radiotelefon. På senare tid anpassades även olika Ericssonstationer att fungera i nätet.

Systemet togs ur bruk samtidigt med gamla Tunneltågsradion i mitten av 90-talet.

Till sidans början…