Norra bussradion radioinstallationer

Radiosystem för busstrafik Norra bussradion
För Norra Bussradion använde SL en Philips mobilstation av modell FM 1100. Denna analoga radio som lanserades till mitten-slutet av 80-talet var vid tidpunkten en högst och modern samt mångsidig kommunikationsradio för varierande professionellt bruk. Stationen var inte traditionellt kristallstyrd, utan var konstruerad med digital frekvenssyntes. Radion fanns på marknaden i en mängd utföranden. FM 1100 var för konventionella radionät. För trunkade nät fanns FM 1200 (MPT 1327) och FM 1400 (Philips protokoll TN 100) samt FM 1400 för exempelvis Televerkets Mobitexsystem. Nedan visas en bild på radions undersida där radiondelen var placerad.

SL borde istället kanske ha valt en renodlad MPT radio (FM 1200) istället för den enklare FM 1100 – men så gjordes inte. Valet föll för en specialanpassad FM 1100, samt en tillhörande kontrollenhet. Radion var bland annat anpassad till det udda frekvensområde (380-410 MHz) som SL:s Norra Bussradiosystem anvisades av frekvensmyndigheten (inom Televerket radio, senare Post och Telestyrelsen). En annan anledning var antagligen att radions kontrolldel  – där normalt MPT 1327 styrprogrammet fanns, istället anpassades för radions SL-specifika applikationer och MKE utrustningen. Nedan visas en bild på radions ovansida där kontrolldelen fanns under luckan.

Kontrollenheten, kallad MKE (MobilKontrollEnhet) tillverkades av det tyska radioföretaget Neuwirth & Bick ”NB” som var samarbetspartner med Rohde & Schwarz (senare byte företaget namn till Rohde & Schwarz Bick Mobilfunk). SL:s MKE hade produktnummer NB 1192 och bestod av I/O till radion samt en microprocessordel, som tillsammans med radions egen kontrolldel kunde styra FM 1100 radion i SL:s trunkade nät. Till radion hörde även en frontpanel för manöver. Denna fanns i två standardutföranden från Philips; standard resp. standard T (T för trunkad) och numeric keypad – även kallad Maxifront. SL använde sig av den senare modellen med tangentbord för att användaren skulle kunna logga in på systemet (tur och omlopp) och även knappa in anropsnummer mm. Nedan ett foto på den numeriska manöverpanelen som SL använde.

Nedan visas radiostationen och MKE.

Nedan två bilder som tydligt visar radiomontaget i en buss (H22). Höger bild återger själva radioinstallationen bakom förarens rygg. Notera den gamla Stornoradion som nu byttes ut. Notera den via JB-boxen (Junction Box), där högtalare och mikrofon samt överfallslarmknapp kopplades in. Höger bild visar hur Maxifronen installeratas framför föraren, även här kan på bilden den gamla Stornradions manöverpanel ses, nere i höger bildhörn.

Från den senare delen av 90-talet, kunde inte reservdelar mm anskaffas till FM 1100 – det gällde framför allt manöverpanelen (Maxifront) och MKE. För att komma runt detta – utveckalde SL tillsammans med BSAB en ny manöverpanel, kallad CON 100. Panelen introducerades i Västerort (Bromma) och på Ekerö (Tappström), då dessa trafikområden bytte från Innerstadsradion till Norra Bussradion. För övrigt, så användes överskottet av gammla Storno mobila radioterminaler till ett motsvarande byte från Norra Bussradion till Innerstadsradion (centrum) på Lidingöbussarna. Nedan syns den senare varianten (svart istället för grå) av Philips FM 1100. Tillsammans med den  av SL specialutvecklade manöverpanelen, gjordes då MKE-tillsatsen överflödig. Man kan lätt ana vad paneldesignen influerades av – nämligen den väl etablerade panelen till innerstadsradion.

Nedan klickbara (med förstoring) förarinstruktioner för Norra Radion. Till vänster för den ursprungliga med Maxifront och till höger den senare CON 100.


Till sidans början…