Tågradio fordon

Tågradio Tågradio teknik SubCom
Tågradio fordonsinstallationer

Radiosystemet som SL anskaffade var ett s.k. proprietärt system – utvecklat av Motorola. Så på marknaden fanns inget val, än att välja Motorolas egna terminaler. Huvudleverantören till Tågradiosystemet Motorola fick således också i uppdrag att leverera de nya mobila radioterminalerna som skulle installeras i tunneltåg och lokalbanetåg och i spårvagnar. Jämte denna terminal skulle man även leverera en handportabel terminal.

Mobil radioterminal
Över lag fanns det säkerligen vid denna tidpunkt drygt 1000 installerade fordonsterminaler i SL:s spårfordon – merparten var av fabrikat Storno, men som läsaren säkert uppmärksammat fanns det även Philips och Ericsson (framför allt i spårvagnar på Lidingö samt i arbetsfordon och i bilar) installerat. Nu anskaffades en enhetlig terminal – och valet föll naturligt på Motorolas MSC2000. Radion bestod av två separerade delar, radiostation och manöverenhet. Det gjorde installationen lättanpassad. Manöverenheten placerades i förarbordet i hytten, och radion installerades i något lämpligt teknikskåp intill. Nedan en bild på terminalen.

Tunneltåg
Radion skulle ersätta den gamla Stornoradion – och beslut togs att i befintliga tunneltåg (ej kommande C20) skulle Motorolaradion placeras i samma utrymme/panel som tidigare. Utmaningen var dock att även den gamla löst monterade IDTS-panelens tumhjul samt TUC-PASS skulle implementeras i tågradions nya manöverpanel. Det fick bli ett separat utvecklingsprojekt som beställdes av dåvarande SMS Styrsystem, ett företag som idag inte finns kvar – men på den tiden levererade speciallösningar för landmobil radiokommunikation. Resultatet blev den så kallade T-panelen, som kan ses på bilden nedan. En integrerad manöverpanel för både IDTS och radio samt med möjlighet för TUC-PASS.

IDTS
IDTS var – och är fortfarande, ett tekniskt system på SL som lokalt på stationerna hanterar skyltar och den information som visas på plattformsskyltarna. I tåget finns ett beroende som (över spårslingor) i huvudsak meddelar stationsutrustningen, information bestående av tågets destination, längd, linje. Själva inmatningen ombord sker via tumhjul av föraren, innan färden startar. IDTS kan utläsas Inductive Data Transfer System, och var ursprungligen en del av SelTrack, ett system för kontroll av fordonsrörelser på järnväg och spårväg. Systemet var ursprungligen från 70-talet och togs fram av leverantören Standard Elektrik Lorenz (SEL). Principen är att slingor i spåret, induktivt kommunicerar med de tåg som passerar över slingan. Informationen på de inställda tumhjulen överförs till stationens skyltutrustning.

TUC-PASS
Brödtext…

Lokalbanor
Brödtext…

Till sidans början…