Noshörningen

Noshörningen
Trafikantskyddsrum i anslutning till tunnelbanan. Några bilder från 2007. Fotografier: Tomas Sjöblom. Entré i bergtunnel med stötvågsficka (1). Stort trafikantskyddsrum innanför skyddsrumsdörrarna (2). I skyddsrummets förlängning fanns teknikrum för staden och spårvägens gamla radioanläggningar varit installerade (3).

1.
2.
3.

MFO Radio
Stadens (MFO = Materiel Försörjnings Organisationen) gamla radiosystem benämndes ”KomRad”. I Mälarhöjden var mottagarna placerade. Sändaren var placerade på Sätra vattentorn. Bild 4 visar Mälarhöjdens basstationsstativ med mottagarna (Sonab FR 4000). Som omnämnt på annan plats på hemsidan – delade man på en gemensam antennkabel och VHF-antenn uppe i masten på Mälarhöjdskrönet. Idag finns inga spår kvar av dessa radioanläggningar.

4. Foto: Tomas Sjöblom

 

5.
6.

Bild 5 är den sedan 1963 förlagda gemensamma antennkabeln upp till masten (med sin kabelgenomföring ut från skyddsrummet). Bild 6 är ett c:a 30 meter långa borrhål för antennkabeln upp mot masten på krönet. Fotografier Tomas Sjöblom.


World Police and Fire Games
Stockholm stod 1999 värd för World Police and Fire Games. Tävlingen kan jämföras med ett miniatyr OS, men endast för Poliser och Brandmän. Stockholms stad beslutade sig då att reinvestera i sitt gamla analoga kommunikationsradiosystem (KomRad). Personligen vet jag ännu inte så mycket om detta – men den nya centralutrustningen placerades i Noshörningens teknikutrymmen. Systemet som anskaffades var Motorolas digitala Tetrasystem – byggd på Motorolas dåvarande analoga plattform Smart Zone, lika som SL.s samtidiga Tågradio. Ett antal digitala basstationer placerades runt om och i Stockholm. Efter spelens avslut före radiosystemet en tynande tillvaro i några år. Goda idéer fanns att utveckla och sälja tjänster i detta nät, jag själv var inbjuden till säljövningar hos MFO/Stokab. Vad jag faktiskt känner till, så var det antagligen endast staden parkeringsvakter som blev kunder i nätet. Till mitten av 90-talet togs beslut att avveckla och skrota systemet. I det läget var det Stokab som stod som ägare av infrastrukturen Dessa unika bilder nedan är också från 2007 – strax innan allt demonterades. SL erbjöds – och antog, lite reservdelar till sin centralutrustning för Tågradion i Gullmarsplan, som vid denna tidpunkt hade drygt sex år kvar av sin tekniska livslängd.

IMG_3855IMG_3848IMG_3847

 


11. Foto: Tomas Sjöblom

På bild 11 syns fundament och teknikskåp tillhörande masten. Sist en bildsvit som visar mastens demontering den 23 november 2011, med hjälp av ett helikopterlyft. Foton: Bo Carneheim

smal mast31

Till sidans början…