Södra bussradion radioinstallationer

Radiosystem för busstrafik Södra bussradion
För Södra Bussradion använde SL en Nokia mobilstation av modell RD 40. Denna analoga radio som lanserades av Nokia i mitten av 90-talet installerades i alla bussar. Till radion hörde ett kontrollhuvud CU 43 med en stor LCD-display. Radion var mikroprocessorstyrd och en programvara togs fram för SL:s ändamål.

Här kommer mer text…

Till sidans början…