Nockebybanan

Ursprungligen var radiosystemet för Nockebybanan, som en del av Spårvägens 1963 anskaffade Fordonsradiosystem. Under 70-talet installerades istället tunneltågsradion. Foto: Spårvägsmuseet.

DjurgårdslinjenLidingöbanornaNockebybananRoslagsbananSaltsjöbanan


Historik
Dagens Nockebybana, är en ”restprodukt” av gamla spårvägslinje 12 (jämte linje 11 ”Brommabanorna”), som trafikerade sträckan Tegelbacken – Nockeby. När det första tunnelbanesystemet  (västra systemet) invigdes 1952, kortades banan av vid Alvik, där omstigning skedde mellan Tunnelbanan och Nockebybanan. Banan trafikerades med det från 40-talet anskaffade s.k. Änbyvagnarna. Hösten 1963 erhöll linje 12 – så väl andra spårvägslinjer och bussar, den nya Fordonsradion. 1975 när det tredje tunnelbanesystemet invigdes, byttes radiosystem på Nockebybanan från Fordonsradion till Tunnneltågsradion. Trafikledningen som fram till nu skett från Ytcentralen (TYC) flyttades då till Tunnelcentralen (TUC). I fordonen var ursprungligen Stornos mobilstation CQM 19-25 installerad. Vid bytet av radiosystem 1975, fick den gamla radion sitta kvar i fordonen. Dock byggdes den om, förenklades i sitt utförande och utrustades med en utrustning för selektivt anrop. Fram till mitten på 80-talet var denna gamla radioinstallation i drift. När fordonen (A24 och B24) vid den tidpunkten byggdes om i ett moderniseringsprogram (A30 och B30) byttes radiostationen ut till en Storno CQM 612 – samma som i tunneltågen. Tunneltågsradion i spårvagnarna var kvar i drift ända till 1995, då det byttes ut till det nya SL-gemensamma Tågradiosystemet från Motorola.

Till sidans början…