Fruängen

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängsbananRopstensbananBotkyrkabananTäbybanan

Fruängsbanan (spårvägslinje 17) till Midsommarkransen och Tellusborg trafikerades från Slussen 1922. Tidigare hade linjen utgått från Hornstull. Den huvudsakliga linjesträckningen för 17M till Midsommarkransen söder om Liljeholmen var ursprungligen längs Södertäljevägen via Grönbrink – Nyboda – Årstaberg vidare till slutstationen i Midsommarkransen. På denna linje upphörde trafiken 1950.

Linjesträckningen för 17T till Tellusborg var den samma som för 17M fram till Midsommarkransen, sedan fortsatte linjen via Svandammsvägen till Tellusborg och slutstationen vid Svandammen, där en vändslinga fanns. 1938 förlängdes linjen till det nya slutläget vid Telefonplan (vagnarna skyltades Midsommarkransen). Vändslingan vid Svandammen togs bort och en ny byggdes vid Telefonplan.

Till 1938 driftsattes en ny anslutningslinje på egen banvall till Svandamsplan och Telefonplan, via en avgrening vid Kilaberg på Mälarhöjdsbanan (linje 16). En stor del av denna sträcka från Kilaberg till Svandamsplan/Telefonplan gick på egen banvall, dock inte helt planfritt.

Fruängen
Ekonomiska kartan Hägerstensåsen 1951 | Källa: Lantmäteriet historiska kartor

1945 förlängdes banan från Telefonplan till Korpmossevägen, och ytterligare ett år senare – genom en tunnel under Hägerstensåsen, till Personnevägen (senare namnändrad till Hägerstensåsen) där banan slutade i en vändslinga, syns tydligt på kartbilden intill. Sex år senare – 1952, förlängdes banan till Västertorp och slutligen 1956 till Fruängen. Banan mellan Telefonplan till Fruängen byggdes fullt ut med kravet att klara av trafikering med planerade tunnelbanan som skulle komma 8 år senare. Under spårvagnstiden fanns då, parallellt med det nya långa mittplattformarna för tunnelbanan, det kortare spårvagnsplattformarna på ömse sidor. Syns tydligt på bilden nedan från Fruängen. 4 april 1964 och ersattes samtliga spårvägslinjer i området av den nya tunnelbanan. Vid tunnelbanedriftens införande, slopades hållplatsen Korpmossevägen.

Fruängen
Personnevägen vy söderut med vändslingan | Foto: Spårvägsmuseet (2017-A305)
Fruängen
Korpmossevägen 1954 | Foto: Spårvägsmuseet (2017-A8138)
Fruängen
Fruängen 1964 | Foto: Spårvägsmuseet (2108-679)

 

Till sidans början…