Täbybanan

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängenFruängsbananRopstensbananBotkyrkabanan

Östermalmstorg är utgångspunkten, där det andra tunnelbanesystemet- norröver, delar upp sig mot mot Ropsten och Mörby centrum. Planerna var – som sig bör, storstorstilade. Det första stationerna Stadion och Tekniska högskolan (arbetsnamnet var Engelbrekt), invigdes den 30 september 1973.

Någon gång under planeringen av den norra grenen, förändrades stationernas utformning radikalt. Det ursprungliga 145 meter långa plattformarna, som varit standard för 8-vagnståg, ändrades nu till 180 meter. Nu skulle det vara möjligt att trafikera med 10- vagnarståg. Stadions plattform är 145 meter, medans Tekniska högskolans och norröver liggande stationers plattformar är 180 meter. Anledningen till ”trendbrottet” var till stor del en konsekvens av att om både den norra sektorn och den nordöstra sektorn skulle byggas i sin tänkta bortre slutpunkter (Hägernäs och Bogesund), så fanns det inte kapacitet nog i grenstationen Östermalmstorgs (oavsett fler än två plattformar) för båda banorna. Planen var då att senare undersöka ett läge att leda in den norra grenen till stadens centrum någon stans mellan Tekniska högskolan och Stadion. Miljonprogrammet planerade många nya bostadsprojekt långt ut i den norra sektorn, bland annat Arninge och Össebystaden. 180 meters plattformar byggdes för övrigt på samtliga stationer på det tredje tunnelbanesystemet.

Till sidans början…