Skattehuset

Skattehuset 2005, södra fasaden | Foto: Tomas Sjöblom

Sommaren 2005 – efter c:a 43 år, var det dags att flytta ut SL:s radioteknik från det gamla ursprungliga radiorummet på plan 24 i Skattehuset. SL hade redan sedan många år haft ett luddigt rivningskontrakt (muntligt) efter det att dåvarande fastighetsägaren Vasakronan formellt sa upp Spårvägens gamla hyresavtal början av 60-talet. Fastigheten hade tidigare ägts av Statens fastighetsverk (f.d. Byggnadsstyrelsen) men övergått till Vasakronans ägo 1993, då staten avvecklade en mängd fastighetsinnehav. SL:s planering att flytta från radioutrymmet hade påbörjats redan drygt ett år tidigare. Saken var att SL hade beslutat sig att – näst intill till vilket pris som helst, vara kvar i fastigheten med sin huvudbasstation för tågradion (SmartZone) och realtidssystemet för linje 1-4. Samtliga andra alternativ som övervägts, var i princip, både mer tekniskt komplicerade och dessutom dyrare och radioplaneringsmässigt rejält mycket sämre.

Skatteverket som var husets huvudhyresgäst flyttade ut i början av 2000-talet till nya lokaler (Magnus Ladulåsgatan). Det blev startskottet för Vasakronan att förädla det då tomma huset, och hitta nya presumtiva hyresgäster, som var beredda att betala höga marknadsmässiga hyror. Den perioden är en helt annan historia. SL klamrade sig hur som fast på hustaket – man hade absolut inte för avsikt att tvingas därifrån (även om det vara nära – rent juridiskt, flera gånger). Men övriga radiohyresgäster såsom exempelvis Rikspolisstyrelsen (system S80), tvingades dock därifrån.

SL bet sig som sagt fast i huset med sina radioanläggningar under stor del av husets ombyggnadsperiod, och man tilläts göra det ”på nåder” utan att några dokument var underskrivna. Det var en teknisk och logistisk utmaning att säkra driften under främst ombyggnadsfasens två första år 2004 till 2005.

Utanför teknikrummet plan 24 | Foto: Tomas Sjöblom

Foto: Tomas SjöblomFoto: Tomas SjöblomFoto: Tomas SjöblomFoto: Tomas Sjöblom

Foto: Tomas Sjöblom
Foto: Tomas SjöblomFoto: Tomas SjöblomFoto: Tomas Sjöblom

Teknikhuset i Hammarby, under transport och kranlyft samt placerat på taket. Fotografier: Tomas Sjöblom.

SL:s plan var att samla ihop alla sina teknikinstallationer (radiorummet på plan 24 och en inplacering man hade i Telias teknikrum på taket) till ett prefabricerat teknikhus som skulle få placeras på en speciellt anvisad plats på taket. Hela huset var då en byggarbetsplats, och helt dysfunktionellt som ett vanligt kontorshus. Ett specialbyggt teknikhus beställdes från ett företag i Karlskrona, och transporterades upp till SL:s Hammarbydepå, där det ställdes in i det gamla bussuppställningsgaraget, som tidigare hade blivit SL:s specialverkstad för IT-installationer ombord på bussar (BussKom, BussPC och Access). I verkstaden, förbereddes huset för alla kommande radio- och teleinstallationer.

Den 18 augusti 2005 kördes teknikhuset från Hammarby till Götgatan och lyftes huset på plats av den byggnadskran som var monterad på Skattehusets tak. Det var ett imponerade lyft, som gick precis som planerat. Redan vid detta tillfälle, var det planerat att detta hus, endast skulle vara en provisorisk mellanlösning. Den teknik som sedan under hösten 2005 skulle flyttas in, skulle endast vara kvar i drift i c:a två år. Sedan var planen att en stor del av radiotekniken skulle komprimeras, förenklas och bytas ut. Utrymmesbehovet blev då mindre, och utifrån detta påbörjades redan arbetet med att designa teknikhus nummer två, som nu beställdes från ett företag i Hargshamn. Det nya permanenta teknikhuset lyftes på plats – och ersätta det första, våren 2007. Även detta lyft blev spektakulärt. Det gamla teknikhuset, placerades senare i ett dolt mellanslag på station Mörby centrums plattform. Där står det fortfarande kvar och tjänar som basstationsutrymme för SL:s nuvarande Trafikradiosystem.

Här fortsätter text och bild, nästa gång lusten faller på…

Till sidans början…