Sundbyberg

TUNNELBANESYSTEM 3HjulstabananAkallabananSundbybergsbananNackabanan och annat
Linje 15

Karta Solna-Sundbyberg (Sundbybergsbanan) 1951 | Källa: Spårvägsmuseet

Spårtrafik och busstrafik nordväst om Stockholm organiserades på annat sätt än söder och väster om staden, i grannkommunerna Solna och Sundbyberg. Busstrafiken bedrevs av Statens Järnvägar, med utgångspunkt från Norra Bantorget. Persontrafiken på järnvägen genom kommunerna av Statens Järnvägar (tidigare Wästerås-Bergslagens Järnvägar). Stockholms Spårvägar stod lite vid sidan om. En spårvägslinje trafikerade sträckan Norra Bantorget till Sundbyberg – linje 15, kallad Sundbybergsbanan. Historiskt (1904-1922) hade linjen i etapper byggts ut från staden gräns (som linje 3) mot Haga och vidare mot Råsunda och Sundbyberg. Linje 15 togs i bruk våren 1922 och var i trafik fram till hösten 1959. I drygt 15 år stod sedan Solna och Sundbyberg utan spårbunden kollektivtrafik, om man bortser från järnvägen.

Till sidans början…