Enskede och Örby banorna

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnFarstaHagsätraBagarmossenLövstaBrommaÄngbyHässelbySammanbindningsbanan

Enskede och Örbybanorna
Karta Söderort (Enskede- och Örbybanan) 1942
Källa: Spårvägsmuseet

Enskedebanan och Örbybanan utgick från Slussen och trafikerade varsina ändstationer, Skarpnäck och Örby via Södertunneln.
Enskede och Örby banorna
Slakthusområdet 1920
Källa: Wikipedia Commons

Enskedebanan
Enskedebanan (linje 8) som utgick från Slussen och ändade vid Skarpnäck hade varit i trafik ända sedan 1909, med olika linjesträckningar över Södermalm och slutlägen ute på Enskedefältet. Banan var utformad som en spårväg, utan krav på planfrihet. När Södertunneln sensommaren 1933 invigdes mellan Slussen och Skanstull, erhöll Enskedebanan tillsammans med Örbybanan sin gemensamma linjesträckning genom tunneln och via Skansbron. Linjerna skildes sedan åt vid Slakthusets hållplats.

Linje 8 fortsatte söderut förbi det så kallade Ödledammarna – som hade en del i vattenförsörjningen av Slakthusområdet. Banan fortsatte sedan igenom Slakthusskogen (nuvarande Globenområdet), och vidare via Nynäsvägen till Skogskyrkogården, där banan tog av österut mot Skarpnäck, och den vändslinga som fanns där. Tretton år senare 1946, invigdes Skanstullsbron. Då kunde spårvagnarna köra på helt egen, separerad banvall, hela vägen från Slussen och via den nya stationen Johanneshov. Vid Johanneshov grenades Örbybanan och Enskedebanan åt varsitt håll. Enskedebanan fortsatte på de nya spåranläggningen som byggts för kommande tunnelbana till Hökarängen, istället för att gå via Slakthuset. Vid Sofielundsplan (Blåsut) vek spårvagnsspåren av från det nybyggda – men ännu inte ibruktagna, tunnelbanespåren, via varin provisorisk ramp som anslöt tillbaka mot Enskedebanans dubbelspår vid Sofielundsvägen/Nynäsvägen. Vid Enskede, mellan Kyrogården (Dalarövagen) Skarpnäck, fanns en vagnhall för spårvagnarna på både linje 8 och 19, ursprungligen byggd 1909 och ersatt med en ny 1915. Hallen revs så sent som 1980.

Efter nedläggningen av Enskedebanan – 1950, då den nya Tunnelbanan invigdes, bevarades spåret genom Slakthusskogen för att nå Spårvägens nya banförråd, som placerades vid Sandstugan, söder om Slakthusområdet, i samband med att tunnelbanan till Stureby invigdes. Det gamla banförrådet var tidigare placerat invid Slakthusets hållplats.

Enskede och Örby banorna
Spårvagnståg från Örby på väg in mot Johanneshov 1950
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet*
(2202-28)
Enskede och Örby banorna
Spårvagnståg i Skarpnäcks vändslinga 1950
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet* (2202-46)
Enskede och Örby banorna
Enskedehallen 1950
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet* (2202-125)
Enskede och Örby banorna
Ödledammarna på 50-talet
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet* (2202-62)

Enskede och Örby banorna
Kyrkogården, linje 8 passerar under tunnelbaneviadukten där ett provtåg passerar
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (2017-A2898)
Enskede och Örby banorna
Provisoriskt anslutningsspår till
Skarpnäck via Sofielundsplan, från nya Gubbängsbanan
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet*
(2202-162)

Örbybanan
Örbybanan (linje 19) invigdes hösten 1930, och utgick från Slussen med samma linjesträckning som Enskedebanan, via Södertunneln och Skansbron. Vid hållplats Slakthuset, delades linjerna åt. Örbybanan fortsatte längs Palmfeltsvägen till Sockenplan, och vidare över Enskedefältet via Stureby och Juliaborg, till sin slutstation Örby, med sin vändslingan mitt för Örby skola. Vid Svedmyra fanns också en vändslinga. Banan var ursprungligen byggd som en renodlad spårväg, men till stor del skild från gatunätet. Under 40-talet slut byggdes sträckan mellan Johanneshov och Stureby om med plankorsningar, på samma sätt som Ängbybanan. Banan fördes då fram över nya broar och gångtunnlar. Under samma period utprovades även den kommande tunnelbanas strömskeneanläggning på sträckan mellan Enskede gård och Svedmyra. Örbybanan avkortades hösten 1950 till att få en ny slutstation i Johanneshov, i samband med att den första av de beslutade tunnelbanelinjen invigdes till Hökarängen. Linje 19 blev då tills vidare en matarbana till den nya tunnelbanan. Resenärerna fick i Johanneshov byta till tunnelbanelinje 19T, för fortsatt färd mot Slussen. Detta fortgick fram till den 4 juni 1951, då trafikeringen med spårvagnar på Örbybanan upphörde. Detta som ett förebud för inom kort kommande tunnelbanetrafiken till Stureby (från Slussen) som startade den 9 september 1951.

Enskede och Örby banorna
Spårvagnståg från Örby på väg in mot
Johanneshov 1950
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet*
(2202-28)
Enskede och Örby banorna
Spårvagnståg mellan Stureby och Örby 1951
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet*
(2202-49)
Enskede och Örby banorna
Prov med strömskena Enskede gård 1946
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (1-1369B)

Enskede och Örby banorna
Vändslingan vid Örby skola 1940
Foto, okänd: Spårvägsmuseet* (1-2029)
Enskede och Örby banorna
Banförrådet vid Slakthuset
Foto beskuret, okänd: Spårvägsmuseet*
(2017-A3012)
Enskede och Örby banorna
Svedmyra 1951
Foto, Bengt Schantz: Spårvägsmuseet*
(2202-166)