Mälartorget från söder. T.h. Munkbrogatan. I fonden kv. Icaro