Realtidssystem

Effektivitet var ledordet för SL – redan då. Under ett flertal år på tidigt 70-tal utreddes möjligheterna för datorbaserade ledningssystem för bussar. Den bärande idén var att kunna hantera bussarnas trafikering och i realtid kunna se exempelvis förseningar, och utifrån detta få en proaktiv möjlighet att exempelvis reglera upp försenad trafik (idag så kallat Realtidssystem) och räkna trafikanter (ATR). Bilden visar en BTL-arbetsplats (BussTrafikLedning) på Ytcentralen/Icarus, foto: Spårvägsmuseet.

BMCCS BTL 54:an Stomnät

Till sidans början…