Realtidssystem

Foto: Spårvägsmuseet*

Effektivitet var ledordet för SL – redan då. Under ett flertal år på tidigt 70-tal utreddes möjligheterna för datorbaserade ledningssystem för bussar. Den bärande idén var att kunna hantera bussarnas trafikering och i realtid kunna se exempelvis förseningar, och utifrån detta få en proaktiv möjlighet att exempelvis reglera upp försenad trafik (idag så kallat Realtidssystem) och räkna trafikanter (ATR). Bilden visar en BTL-arbetsplats (Buss Trafik Ledning) på Ytcentralen/Icarus.

Historik
Allt sedan kollektivtrafikens barndom har det funnits behov av effektiv system ledning och information. Oftast går dessa behov samman. Bl a realtidsinformation (ex. var en fordon befinner, jämför med tidtabell) och tidtabellsdata, som är nödvändigt basunderlag för goda ledningssystem av trafik, kan också vara högst användbart för skapa trafikantinformation till resenärer, och vice versa.

Det här avsnittet avhandlar det fyra historiska s k realtidssystem för busstrafik, som SL drivit, innan det nuvarande (BussPC/BussKom) togs i drift 2005/2006. Den gemensamma nämnaren för dessa äldre fyra system vart att det varit naturligt baserade på en landmobil radiolösning, som har varit bärare av datakommunikation från fordonets dataradioterminal via ett dedicerat radionät till centralsystemet.