Lokalbanor

Lokalbanor
Foto: Spårvägsmuseet

Den spårbundna kollektivtrafikens pulsåder var och är tunnelbanan. Runt denna anslöt det som numer i dagligt tal kallas lokalbanor. Dessa hade sina egna unika historier, och dessutom inte alla gånger en helt okontroversiell existens. Bilden visar en en äldre spårvagn från Lidingö jämte järnvägsfordon på Saltsjöbanan. Avsnittet berättar historien om SL:s olika radiosystem för Lokalbanor.

Via denna sektion, kan du läsa om äldre radiolösningar för SL:s olika spårvägar och lokalbanor.