Radioterminal Norra

Philips mobila radiostation FM 1100
För Norra Bussradion använde SL en Philips mobilstation av modell FM 1000. Denna analoga radio som lanserades till mitten-slutet av 80-talet var vid tidpunkten en högst och modern samt mångsidig kommunikationsradio för varierande professionellt bruk. Stationen var inte traditionellt kristallstyrd, utan var konstruerad med digital frekvenssyntes. Radion fanns på marknaden i en mängd utföranden. FM 1100 var för konventionella analoga radionät. För analoga radionät med FFSK-signalering fanns en FM 1200. För olika typer av Mobitexsystem fanns FM 1400.

SL:s FM1100 var anpassad till det udda frekvensområdet (380-410 MHz) som SL:s Norra Bussradiosystem hade blivit anvisade av frekvensmyndigheten, inom Televerket Radio och senare Post och Telestyrelsen.

Norra Bussradion

Ovansida (kontrolldel ”control assembly”) på en FM 1100 | Kombinationsbild: Tomas Sjöblom
Norra Bussradion

Undersida (radiodel) på en FM 1100 | Kombinationsbild: Tomas Sjöblom

MKE
För att SL:s valda radiostation FM 1100 skulle fungera i ett MPT-nät och dessutom hantera alla det specifika SL-kravställningar utvecklades för SL en separat MKE (Mobil Kontroll Enhet) som tillverkades av det tyska radioföretaget Neuwirth & Bick i Bad Münder. Företaget var samarbetspartner med Rohde & Schwarz (senare byte företaget namn till Rohde & Schwarz Bick Mobilfunk). Idag har all landmobil radiokommunikation, gått vidare till Hytera Communications.
MKE hade produktnummer NB 1192 och bestod av I/O (i form av sex D-sub kontakter) samt en mikroprocessor. Radiostationen FM 1100 placerades fast monterad och ansluten mot MKE.

Norra Bussradion

FM 1100 till vänster och MKE till höger | Foto: Tomas Sjöblom
Norra Bussradion

MKE till vänster och FM 1100 till höger | Foto: Tomas Sjöblom

Maxifront
Till radion hörde även en frontpanel för manöver. Denna fanns i två standardutföranden från Philips; standard resp. standard T (T för trunkad) och numeric keypad – även kallad Maxifront. SL använde sig av den senare modellen med tangentbord för att användaren skulle kunna logga in på systemet (tur och omlopp) och även knappa in anropsnummer mm. Nedan ett foto på den numeriska manöverpanelen som SL använde.

Norra Bussradion

Philips Maxifront för FM 1100 | Foto: Tomas Sjöblom

Installation
Nedan två bilder (kombinationsbild) som tydligt visar radiomontaget i en buss (H22). Vänster bild återger själva radioinstallationen bakom förarens rygg. På golvet ses den gamla Stornoradion CQM 662 som nu skulle bytas ut. Notera den vita JB-boxen (Junction Box), där högtalare och mikrofon samt överfallslarmknapp kopplades in. Höger bild visar hur manöverpanelen (Maxifront) placerats framför föraren, även här kan på bilden den gamla Stornradions manöverpanel ses, i höger nederkant.

Norra Bussradion

Installationer i buss typ H22 | Foto: Okänd

CON 100 och Philips FM 1100 MKII
Från den senare delen av 90-talet, kunde inte reservdelar mm anskaffas till FM 1100 – det gällde framför allt manöverpanelen (Maxifront) och MKE. För att komma runt detta – utveckalde SL tillsammans med systemunderhållsleverantören BSAB en ny manöverpanel, kallad CON 100. Panelen introducerades i Västerort (Bromma) och på Ekerö (Tappström), då dessa trafikområden bytte från Innerstadsradion till Norra Bussradion. För övrigt, så användes överskottet av gammla Storno mobila radioterminaler till ett motsvarande byte från Norra Bussradion till Innerstadsradion (centrum) på Lidingöbussarna. Nedan syns den senare varianten Mk II (svart istället för grå) av Philips FM 1100. Tillsammans med den  av SL specialutvecklade manöverpanelen, gjordes då MKE-tillsatsen överflödig. Man kan lätt ana vad paneldesignen influerats av – nämligen den redan väl etablerade manöverpanelen till Innerstadsradion.

Norra Bussradion

Philips FM 1100 Mk II och CON 100 | Foto: Tomas Sjöblom

BSAB RALAB

Handportabel radiostation
I systemet ingick en handportabel radiostation, den användes främst för mobil trafikledning. Radion som valdes var en DeTeWe 871. En i Sverige ovanlig radioterminal. DeTeWe var förkortning för Deutsche Telephonwerke, ett tyskt anrikt radiokommunikationsföretag från Berlin, som efter andra värdkriget hamnade i den västliga zonen. Funkwerk Köpenick var ett motsvarande senare östtyskt – folkägt, företag som också utvecklade och sålde landmobil radio i öst. DeTeWe förvärvade detta 1992.

Norra Bussradion

DeTeWe 871 (från Råsta) | Foto: Tomas Sjöblom

Klickbara bildlänkar:

* Handhavandeinstruktion Bussradio Norra, Maxifront
* Handhavandeinstruktion Bussradio Norra, CON 100
Källor: Arkiv Tomas Sjöblom

Norra BussradionNorra Bussradion