Historisk radiosamling

Samlingen
Status 2017-02-26

SM Fabrikat Modellbeteckning Område SL system Typ År Frekv. Anteckning
3627 STORNO Innerstaden-Närförort Centrumradion Utbildningsväska 90-00 Väska för utbildningsändamål med radioutrustning för radiokommunikation till/från bussar för Centrumradion.. SL utbildningsutrustning, komplett för Centrumradio. Radio, manöverpanel mm. Se även SM 4361 och SM 4362.
4252 STORNO CQM 19-25 Innerstaden-Närförort Fordonradion Mobil radiostation 60-80 167 Fordonsradion, SL 548. Rörbestyckad mobilstation Storno CQM 19 för fordon (främst bussar fordonsradion innerstaden). Stornophone-V.
4253 STORNO CQM 39-25 Björknäs BSBV/Lidingö Tågradio-Bussradio Mobil radiostation 60-80 80 Ursprungligen en radio för Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön (blev Trafik AB Saltsjöfart). 1980 flyttades radion till Lidingö och ersatte AGA Natu. Rörbestyckad mobilstation Storno CQM 39 för fordon (Lidingö). Även kallad Stornophone-V. 82.7375-82.6375 MHz.
4254 STORNO CA 81 Fordonsradio-Tunnelbanan Bussradio-Tågradio Selektiv 60-90 Selektivmottagare mellankopplingsenhet, ombyggda spårvagnar Nockebybanan 1967. Selektivtonmottagare till SM 4252 (efter ombyggnad till Nockebybanan).
4255 STORNO J4 600 16211 Innerstaden BTL system Högtalare 70-80 Högtalare- och mikrofonförstärkare. Märkta ”BUSSRADIO SL samt ett inventarienummer. Två DIN-uttag. Högtalare samt anslutning till mikrofon (2 DIN-uttag). Kan gallras, många exemplar finns.
4256 STORNO J4 600 16211 Innerstaden BTL system Högtalare 70-80 I princip lika SM4255, saknar helt märkplåtar, som anger tillverkare, inventarienummer eller dylikt. Tre DIN-uttag. Högtalare metall samt anslutning till mikrofon (3 DIN-uttag). Kan gallras, många exemplar finns.
4257 STORNO Innerstaden-Närförort Fordonradion Manöver 60-80 Manöverpanel Fordonsradio, ursprunglig modell. Manöverpanel till SM 4252, för bl.a. trådbuss F3 och i spårvagn A24 samt verklok. Fyrkantiga ljusöppningar. Endast ett enda känt löst exemplar existerar. Se även museets trådbuss F3 och spåvagn A24 där den är i sitt rätta sammanhang.
4258 STORNO Innerstaden-Närförort Fordonradion Manöver 60-80 Manöverpanel Fordonsradio, vertikal modell. Manöverpanel till SM 4252 för bussar – stående. Runda ljusöppningar för bl.a. H32. Endast en finns.
4259 STORNO Innerstaden-Närförort Fordonradion Manöver 60-80 Manöverpanel Fordonsradio, horisontell modell. Manöverpanel till SM 4252 för bussar – liggande. Runda Ljusöppningar. Många finns, kan gallras.
4260 STORNO Innerstaden-Närförort Fordonradion Fäste 60-80 Fästanordning för manöverpanel. Monterades i fordon för att fästa manöverpaneler till fordonsradio. Hållare till manöverpanel SM 4258 och SM 4259. Två exempllar finns.
4261 STORNO CB 19-1 Innerstaden-Närförort-Tunnelbanan Fordonsradio-Tunneltågsradio Manöver 60-90 Manoverpanel (betjeningsbox) för Fordonsradion, Storno. Standard manöverpanel till SM 4252 (för radiobilar och arbetståg), inkl. mikrofon
4262 STORNO CB 19-1 Innerstaden-Närförort-Tunnelbanan Fordonsradio-Tunneltågsradio Manöver 60-90 Manoverpanel (betjeningsbox) för Fordonsradion, Storno. Standard manöverpanel till SM 4252 (för radiobilar och arbetståg), inkl. mikrofon (avklippt sladd)
4263 STORNO CB 19-1 Innerstaden-Närförort-Tunnelbanan Fordonsradio-Tunneltågsradio Manöver 60-90 Manoverpanel (betjeningsbox) för Fordonsradion, Storno. Standard manöverpanel till SM 4252 (för radiobilar och arbetståg), saknar mikrofon.
4265 AGA NATU 17 Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Mobil radiostation 60-70 80 Lidingötrafikens radiosystem togs i bruk 1961 och var av fabrikat AGA. Denna mobilstation har suttit monterad i Södra Lidingöbanans motorvagn nr 42 (SSLIDJ V.42). Radio i spårvagnar, bussar och arbetsfordon. 82.6375 MHz.
4358 PYE M 212 Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 70-90 425 Mobil radiostation för bussradio, (Östra och Södra regionen, Björknäs och Handen samt Ösmo). SM-nummer saknas i databasen. Även kallad Pye Olympic.
4359 PYE M 296 Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 70-90 425 Mobil radiostation för bussradio, (Tyresö, SL 5457).
4360 PYE MX 296 Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 70-90 425 Mobil radiostation för bussradio, (Södertälje, SL 5232). Syntesstyrd radio (SL:s första).
4361 STORNO CQM 66625 Innerstaden-Närförort Centrumradion Mobil radiostation 90-00 425 Mobil enhetsradio till Centrumradion för bussar och radiobilar mm.
4362 STORNO CB600-5420 Innerstaden-Närförort Centrumradion Panel 90-00 Manöverpanel för Centrumradio. Manöverpanel till SM 4361. Se även SM 6079.
6072 PHILIPS Norra regionen Bussradio norra Utbildningsplanka 90-00 Komplett radioarbetsplats (för reservdrift och utbildning på bussdepåer), Bussradio N. Systemet i drft 1990 till hösten 2005. Radioterminal Philips FM1100 mk2 slimline (R&S BICK Mobilfunk MDU-190) med en för SL specialutvecklad manöverpanel (CON100). Utbildningsutrustning, komplett för Bussradio Norra. Se även SM 6660.
6073 PHILIPS FM 1100 Norra regionen Bussradio norra Mobil radiostation 90-00 410 SL Norra Regionen NB 9211 . Komplett med lös mobilkontrollenhet, JB, manöverpanel ”maxifront” och mikrofon. SM-nummer hittas ej i databasen. Borde kanske vara separata SM-nummer.
6076 NOKIA RD 40 Södra Regionen Bussradio södra Mobil radiostation 90-00 408 Radioterminal i buss. Södra regionen. Radio komplett i ett bordsställ (för utbildning och trafikledning). Samma radio som installerades i bussar Södra regionen
6077 NOKIA HD 80 Södra Regionen Bussradio södra Handburen radiostation 90-00 408 Nokia bärbarradio, södra bussradionätet. 2 st finns.
6079 STORNO/INIT Innerstaden Centrumradion-Stomnät Panel 90-00 Manöverpanel buss, kombinerad för Centrumradion och Stomnät. En SM 16748 och en SM 4362 ingår. Sambyggd med SM 4362.
6080 INIT IBIS Bord-rechner IB 77 Innerstaden Linje 54 Dator 90 Fordonsdator, informationssystem bussar. Fordonsdator/CoPilot för SL:s informationssystem Linje 54. Se även SM 6190.
6136 SMS CB 4034A Roslagsbanan Tågradio Manöver 80-90 Radiomanöver tågradio. Bordsmanöver Roslagsbanan, Östra station. Felaktigt angivet SM-nummer (hittas ej i databasen), nytt nummer krävs.
6137 STORNO CB 681b Östra/Södra Bussradio Manöver 80-90 Radiomanöver bussradio.Bordsmanöver Huddingebuss, Botkyrka (Eriksberg).
6139 STORNO CB 681b Stockholms län Diverse Manöver 60-80 Radiomanöver tåg- och bussradio. Generell bordsmanöver till Storophone 600-system.
6140 STORNO TE 688 Stockholms län Diverse Kopplingsbox 60-80 Kopplingsbox. Anslutningsbox till SM 6139.
6190 INIT Innerstaden Linje 54 Utbildningsväska 90 Under en period 1990-tal prövas ett informationssystem för bussar på linje 54. Denna väska innhåller fordonsutrustning för detta system och användes för test och utbildning. Dator och skylt mm samt testpanel. OBS ingen radio. Se även SM 6080
6656 STORNO CQM 612 Tunnelbanan-Saltsjöbanan Tågradio Mobil radiostation 60-90 167 Mobilstation Storno CQM 612 för fordon (tunneltåg och på Saltsjöbanan).
6657 STORNO CQM 662 Norra/Västra-Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 70-80 425 Mobilstation Storno CQM 662 för fordon (Västra och Norra regionen samt Huddinge i södra regionen).
6658 PYE M 294 Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 70-90 425 Mobil radiostation för bussradio, (Älta).
6659 PHILIPS FM 1100 Östra-Södra regionen Bussradio Mobil radiostation 90-00 425 Mobil radiostation för bussradio, (Södertälje). Syntesstyrd radio (SL:s första). Inkl. manöverpanel och mikrofon ”basic console” till FM 1100. Borde delas på till separata SM-nummer. Grundversionen kallas FM 1000.
6660 PHILIPS FM 1100 Norra regionen Bussradio norra Mobil radiostation 90-00 410 Mk 2. MDU-190. SL Norra Regionen , inkl. manöverpanel CON100. Se även SM 6072. Borde delas på separata SM-nummer.
6661 STORNO CQM 5112 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 90 167 Enhetsradio, diverse olika ändamål Tågradio Tunnelbanan-Lokalbanor (radiobilar).
6662 STORNO CQM 61125 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 90 167 Mobil radiostation, allmänt bruk. Diverse olika ändamål Tågradio Tunnelbanan-Lokalbanor (radiobilar). Komplett med fastlåst manöverpanel CB 6110. Borde vara separata SM-nummer.
6663 STORNO CB6110 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Lur 90 Radiomanöver, lur. Manöver i form av en lur för radiobilar. Tillhör SM 6662.
6664 MOTOROLA MC MICRO Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 90 167 Enhetsradio, diverse olika ändamål Tågradio lokalbanor, utan numeriskt tangetbord. 33EZA/EVA
6665 MOTOROLA MC MICRO Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 90 167 Enhetsradio, diverse olika ändamål Tågradio lokalbanor, med numeriskt tangetbord. 33EZA/EVA
6666 MOTOROLA GMN 6151A Tunnelbanan Tågradio Monofon 90-00 Manövermikrofon (monofon) till hissbanan Nybohov. Tillhör SM 6664.
6667 STORNO CQM 713 Roslagsbanan Tågradio Mobil radiostation 80-90 167 Mobil radiostation för Roslagsbanan första tågradiosystem.
6668 MOTOROLA Radius GM 900 Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 80-90 167 Mobil radiostation (MR304B), allmänt bruk. Diverse olika ändamål Tågradio lokalbanor, med tangeter och display.
6669 MOTOROLA Radius GM 900 Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 80-90 167 Mobil radiostation (MR304B),allmänt bruk. Diverse olika ändamål Tågradio lokalbanor, utan tangenter och display.
6670 MOTOROLA MCS 2000 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio-(Smart Zone) Mobil radiostation 90-00 167 Enhetsradio mobil, MSC 2000, för SL:s Tågradiosystem (Smart Zone), inkl. standard manöverpanel. Borde vara separata SM-nummer.
6671 AGA RU Hela landet Polisradio Mobil radiostation 70-00 80 Rikspolisstyrelsen system S70 (basstation f.d. mobilstation i polisbilar). Har funnits installerats i SL:s basstation Norrby/Hallstavik. Saknarmanöverhuvud (tillverkat SRA fanns främst i Polisbilar).
6672 SRA C 502 Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Mobil radiostation 70-80 80 Mobil radioterminal på TLX AGA. Radio i TLX AGA manöverpanel. 82.6375 MHz.
6673 Reservpost.
6674 ERICSSON C 704 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Mobil radiostation 90-00 167 Mobil radioterminal för diverse bruk, Tågradio Tunnelbanan-Lokalbanor. Diverse olika ändamål Tågradio (arbetslok och radiobilar). Inklusive påmonterat manöverhuvud.
6675 ERICSSON C 702 Stockholms län Färdtjänstradio-(Mobitex) Mobil radiostation 90-00 80 Mobil radioterminal för fordon i Mobitexnätet. SL ägde sina egna radioterminaler, hyrde funktion i Mobitex-nätet. Kortläsare + skrivare + manöver. Borde vara separata SM-nummer.
6676 MOTOROLA MTS 2000 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio-(Smart Zone) Handburen radiostation 90-00 167 Enhetsradio handburen, MTS 2000, för SL:s Tågradiosystem (Smart Zone). Ursprunglig enhetsradio handportabelt, för Tågradio/Smart Zone.
6677 MOTOROLA GP 380 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio-(Smart Zone) Handburen radiostation 90-00 167 Enhetsradio handburen, GP 380, för SL:s Tågradiosystem (Smart Zone). Senare vaiant av enhetsradio handportabelt, för Tågradio/Smart Zone, ersättare till MTS 2000
6677 MOTOROLA MTH 800 Buss och tåg BussKom-Tågradio Handburen radiostation 00-10 Tetra Bärbar Tetraradio för BussKom. Felaktigt angivet SM-nummer, nytt nummer krävs.
6678 MOTOROLA MTM 800 Stockholms län Mobil radiostation 00-10 Tetra Enhetsradio mobil, MTM 800 (MT912), för SL:s BussKom system (Tetra). Inte installerad i bussar, dock i radiobilar och som bordsradio. Inklusive påmonterat manöverhuvud. Tetrafrekvenserna 410-430 MHz. Busstrafikledning/radiobilar mm
6679 STORNO TE 600 Innerstaden BTL system Mobil radiostation 70-80 425 Mobil radiostation (6690) integrerad med systemdel. Installerad i bussar. Dataradio och systemdel för BTL, monterad i bussar.
6680 STORNO CB 600 Innerstaden BTL system Panel 70-80 Manöverpanel BTL systemet. Installerad i bussar. Manöverenhet BTL för buss (ansluten mot TE 600). Två finns med varsitt SN-nummer ?
6681 STORNO Innerstaden-Närförort Fordonradion Mikrofon 60-80 Mikrofon i bussar. Mikrofon till SM 4252.
6682 STORNO JB 19-2 Innerstaden-Närförort Fordonradion Kopplingsbox 60-90 Kopplingsbox Fordonsradion, Storno. Kopplingsbox till SM 4252 (bussinstallationer).
6683 STORNO CB 601 Norra/Västra Bussradio Manöver 70-80 Manöverpanel (betjeningsbox) för Bussradio Norra och Västra. Manöverpanel i buss (med selektivmottagare) till SM 6657
6684 STORNO LS 601a Norra/Västra Bussradio Manöver 70-80 Högtalare, bussradio. Högtalare plast till Storno SM 6657 (med volykkontroll)
6685 Telecommunications Ltd LHA/430/S Östra/Södra Bussradio Antenn 70-80 425 Antenn för bussar, södertörn. Platta antenner för takmontage (misslyckad satsning, fungerade verkligen uselt).
6686 STORNO SL 607 Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Manöverpanel tunneltågsradio. (SL 607). Manöverenhet tågradio C4 m.fl, med TUC-PASS, hör ihop med SM 6656 (och SM 6692)
6687 STORNO Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Manöverpanel tunneltågsradio. Manöverenhet tågradio C6 m.fl, utan TUC-PASS, hör ihop med SM 6656 (och SM 6692)
6688 STORNO Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Manöverpanel tunneltågsradio. Manöverenhet tågradio C6 m.fl, med TUC-PASS, hör ihop med SM 6656 (och SM 6692)
6689 SMS CB 6072 Saltsjöbanan Tågradio Manöver 80-90 Manöverpanel tågradio, Saltsjöbanan. Manöverenhet Saltsjöbanan C10/C11.
6690 SMS CB 6481 M2 Tunnelbanan Tågradio-(Smart Zone) Manöver 90-00 Manöverpanel (T-panel) tunnelbanan, Tågradiosystem, SmartZone + IDTS tumhjul. Generell manöverenhet tågradio, tunnelbanan inklusive IDTS-panel (tumhjul). CB 6481 M2, SMS.
6691 SMS JB 6482 Tunnelbanan Tågradio-(Smart Zone) Kopplingsbox 90-00 Anslutningspanel för Tågradio SmartZone mot tunneltåg, i plastpåse. Hör ihop med SM 6690.
6692 ALCATEL 300-2-00067-AAA Tunnelbanan Tågradio-IDTS Manöver 80-90 IDTS-tumhjulspanel för C4 och C5 samt C6 m.fl.
6693 SMS CB 9112 Östra/Södra Bussradio Manöver 80-90 Radiomanöver bussradio. Bordsmanöver Huddingebuss, Botkyrka (Hornsberg, natt).
6694 STORNO Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Komplett tunneltågradio, träschatull. Maöverenhet (pult) för ställverk, hör ihop med Storno CQM 612. Finns även en till från stv. Gup (utan SM-nummer).
6695 PYE PT/RTC/2BSX Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Manöver 60-90 Radiomanöver tågradio. Bordsmanöver för Lidingöbanan inkl. bordsmikrofon, TLX AGA.
6696 PYE PC1 Stockholms län Färdtjänstradio-äldre Manöver 70-80 Bordsmanöver (radiomanöver) färdtjänstradio, se Spårvägsmuseet fotografi 2047-9 från Hornsberg.
6697 RADIO-MASTER O198 Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Selektiv 60-90 Selektiv för Lidingöbanan, tillhört radiomanövern på TLX AGA.
6698 PYE M81 Östra/Södra Bussradio Manöver 80-90 Radiomanöver bussradio. Bordsmanöver inkl. lur, Södertälje.
6699 PYE F25 FM Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Basstation 80-90 80 Radiomanöver tågradio. Togs ur drift 1995. Både för bussar och tåg på Lidingö. 82.6375 MHz.
6700 STORNO CB 681b Stockholms län Diverse Manöver 60-90 Radiomanöver tåg- och bussradio. Generell manöverenhet till Storophone 600-system (Wasabuss Björknäs).
6701 STORNO CB 681b Stockholms län Diverse Manöver 60-90 Radiomanöver tåg- och bussradio. Generell manöverenhet till Storophone 600-system.
6702 MOTOROLA MC Centro Tunneltågsradio Diverse Manöver 90-00 Radiomanöver. Manöverpult för bord till MC Micro (för Linjeholmen stv/hissbana Nybohov). G1101A.
6703 MOTOROLA HMN 3000B Lokalbanor Tågradio Mikrofon 90-00 Manövermikrofon. Bordsmikrofon – allmänt bruk. Felaktigt angivet SM-nummer, nytt nummer krävs.
6703 PEIKER TM110 Stockholms län Diverse Mikrofon 70-00 Mikrofon till mobila radioterminaler. Två stycken nya, graverad med SL-logotype i guld (i varsin orginalförpackning).
6704 SEMAB Östra/Södra Bussradio Manöver 80-00 Radiomanöver bussradio. Generell manöverpult på busstrafikledning.
6705 ALMEX Innerstaden BTL system Special 80 Positionssändare (tranciver) BTL, installerad på buss. Avfrågar positiosngivare.
6706 ALMEX Innerstaden BTL system Special 80 Positionsgivare, transponder, (en extra passiv tillhör). Stolpmonterad.
6707 Reservpost.
6708 STORNO CQF 612 Tunnelbanan Tågradio Basstation 60-90 167 Enhetsradio, basstation tunneltågradion. Generell basstation för tunnelsträckorna
6709 Allgon Tunnelbanan Tågradio Antenn 60-90 167 Tågradioantenn. Antenn för tunneltåg, takmontage. Svart.
6710 Allgon Tunnelbanan Tågradio Antenn 60-90 167 Tågradioantenn. Antenn för tunneltåg, takmontage. Blå.
6711 VHF-teknik Tunnelbanan Tågradio Antenn 60-90 167 Tågradioantenn.
6712 Skymast Tunnelbanan Tågradio Antenn 60-90 167 Tågradioantenn.
6713 MOTOROLA Centracom Series II Plus Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio-(Smart Zone) OP-plats 90-00 Operatörsplats (ELITE) med anslutningar för mikrofoner och högtalare. Tågradio. Radiomanöver (fast kopplad) för Tågradion. En tidstypisk PC, tangetbord och mus samt tjock bildskärm hörde till.
6714 MOTOROLA Centracom Gold Series BussKom BussKom Manöver 00-10 Operatörsplats (ELITE) med anslutningar för mikrofoner och högtalare. BussKom. Radiomanöver (fast kopplad) för BussKom. En tidstypisk PC, tangetbord och mus samt bildskärm hörde till.
6715 STORNO CAF 81 Innerstaden-Närförort Bussradio Manöver 60-80 Radiomanöver (pultlåda) för Fordonsradion. Specialbyggd för SS/SL. Inkl. tillbehör (lur, hjälmset mm).
6716 BASRAB Stockholms län Pendeltåg-TOR Manöver 80-00 Manöverpanel för X10, TOR. Manöverpult (utbildning och test) utformad för X10. Hör till SM 6717.
6717 BASRAB Stockholms län Pendeltåg-TOR Manöver 80-00 Systemdel för manöverpanel X10 (inkl. radio). Systemdel och radio på en platta och metallkapsling (inkl. slingantenn för automatiskt kanalval). Innehåller en mobilradio fabrikat/typ AP 2000, hör till SM 6716.
6718 STORNO STX 100 Stockholms län Pendeltåg-TOR Diverse 80-00 Slingsändare i spår för TOR, automatisk kanalval.
6719 SMS CB 6330 Roslagsbanan Tågradio Manöver 80-90 Radiomanöver, bordsmodell för Roslagsbanan.
6720 NOKIA CP 2 Södra Regionen Bussradio södra Manöver 90-00 Radiomanöver för Södra Bussradion.
6721 ROHDE & SCHWARZ CON 912 Norra Regionen Bussradio norra Manöver 90-00 Radiomanöver för Norra Bussradion.
6722 STORNO CQP 512 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 60-80 167 Bärbar radio, tunneltågsradion. Inbyggd högtalare/mikrofon. SL Elsek.
6723 STORNO CQP 512 Innerstaden-Närförort Fordonradion Handburen radiostation 60-80 167 Bärbar radio, fordonsradion. Komplett med antenn och monofon (ej högtalare).
6724 STORNO CQP 813 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio. Tele testapparat, saknar monofonen.
6725 STORNO CPQ 813 U Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio. Inbyggd högtalare/mikrofon
6726 STORNO CPQ 813 U Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Inbyggd högtalare/mikrofon
6727 SRA PN 82 Handen BSS/Lidingö Tågradio-Bussradio Handburen radiostation 70-90 80 Ursprungligen från (BSS) Busstrafiken Stockholm – Saltsjön (Södertörn), märkta 77.8875 MHz. Användes senare med Lidingös frekvens 82.6375 MHz. Bärbar radio, busstrafik och Lidingöbanan. Inklusive mikrofon + batteri.
6728 SRA PN 82 Handen BSS/Lidingö Tågradio-Bussradio Handburen radiostation 70-90 80 Ursprungligen från (BSS) Busstrafiken Stockholm – Saltsjön (Södertörn), märkta 77.8875 MHz. Användes senare med Lidingös frekvens 82.6375 MHz. Bärbar radio, busstrafik och Lidingöbanan, (320017).
6729 SRA PN 82 Handen BSS/Lidingö Tågradio-Bussradio Handburen radiostation 70-90 80 Ursprungligen från (BSS) Busstrafiken Stockholm – Saltsjön (Södertörn), märkta 77.8875 MHz. Användes senare med Lidingös frekvens 82.6375 MHz. Bärbar radio, busstrafik och Lidingöbanan. Komplett i läderväska, inkl. mikrofon.
6730 SRA PN72 P Tunnelbanepolisen Tågradio Handburen radiostation 60-80 167 Bärbara radio för tunnelbanepolisen, (SHA7006). Användes på SL:s frekvenser i tunnelbanan.
6731 MOTOROLA MX 360 Tunnelbanepolisen Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbara radio för tunnelbanepolisen. Användes på SL:s frekvenser i tunnelbanan.
6732 ERICSSON P 304 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio och serviceradio.
6733 ERICSSON P 404 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio och serviceradio.
6734 PHILIPS P 502 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio och serviceradio.
6735 ASCOM SE20 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Tomas Sjöblom testradio för tågradio, Smart Zone.
STORNO CQP 612 Tunnelbanan Tågradio Handburen radiostation 60-90 167 Släpbar radiostation som Stornos servicepersonal har tillgång till. Saknas, men kan ev. erhållas från som gåvan från Danmark ”kolla Storno Facebook Erik Trudsø Jesper (eller ev. Janne Starck).
6736 STORNO CQP 4112 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio. Enkelt utförande.
6737 STORNO CQP 4332 Innerstaden-Närförort Centrumradion Handburen radiostation 90-00 425 Bärbar radio, innerstadsradion. Med tangetbord.
6738 STORNO CQP 4112 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio. Bärbar radio, tågradio. Enkelt utförande. Mk2.
6739 STORNO CQP 4112 Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, tågradio. Med tangetbord. Mk2.
6740 MOTOROLA Radius GP 300 Saltsjöbanan Tågradio Handburen radiostation 80-90 167 Bärbar radio, allmänt bruk. Inklusive batteri, monofon och antenn.
6741 AUTOPHON SE19 C 73 Stockholms län Pendeltåg-TOR Handburen radiostation 70-80 468 Se bild på JVM (samlingsportalen) bildnummer Jvm.KBDB14748:01. Bärbar radio, Tågorderradio (TOR).
6742 SONAB HR 3045 Hela landet SJ Driftradio Handburen radiostation 80-00 468 Bärbar driftradio för SJ. Klassiskt organge utförande. DRL 021
6743 PYE Pocket-phone 70 Stockholms län Diverse Handburen radiostation 80-90 425 Bärbar radio för SL. Diverse användning för s.k. kortdistansradio ”walkie-talkie”. PF2UB
6744 DETEWE UHF 871 Norra Regionen Bussradio norra Handburen radiostation 90-00 410 Detewe bärbar radio, norra bussradionätet. 2 st finns.
6745 MOTOROLA MTP 700 Buss och tåg BussKom-Tågradio Handburen radiostation 00-10 Tetra Bärbar Tetraradio för BussKom.
6746 COMMANDER 450 Stockholms län Scanner Diverse 90-00 Tillhört Tomas Sjöblom
6747 MOTOROLA MTM 700 Stockholms län BussKom-Trafikradio Mobil radiostation 00-10 Tetra Enhetsradio mobil, MTM 700 (MT912), för SL:s BussKom system (Tetra). Generell tal/data radio bussar (utan manöverhuvud). Levererades utan manöverhuvud. Anslöts direkt mot BussPC/TouchIT via JB och PEI-port.Tetrafrekvenserna 410-430 MHz.
6748 INIT BRG1SG-2 Innerstaden Stomnät Dator 90-00 Fordonsdator Stomnät. Ingår i SM 6079. Fordonsdator/CoPilot för SL:s informationssystem Stomnät (linje 1-4). Saknar korrekt SM-nummer, nytt nummer behövs.
6749 TAIT T2000 II Innerstaden Stomnät Mobil radiostation 90-00 425 Dataradio bussar. (UHF) Stomnät OnLine/OffLine. T2015-513-081
6750 RETAX Stockholms län Färdtjänstradio-F 80 Special 80-90 Färdtjänstprylar i brun papplåda.Tangetbord och kortläsare. Ny utrustning i fordon för att förhindra fusk 1986.
6751 RETAX MICRONIC 445C Stockholms län Färdtjänstradio-F 80 Special 80-90 Färdtjänstprylar i brun papplåda. Logikenhet (dator). Ny utrustning i fordon för att förhindra fusk 1986.
6752 RETAX Stockholms län Färdtjänstradio-F 80 Special 80-90 Färdtjänstprylar i brun papplåda. Basenhet. Ny utrustning i fordon för att förhindra fusk 1986.
6753 RETAX Stockholms län Färdtjänstradio-F 80 Special 80-90 Färdtjänstprylar i brun papplåda. Optisk streckkodsläsare. Ny utrustning i fordon för att förhindra fusk 1986.
STORNO Norra/Västra Bussradio Installation 70-80 Installation av en komplett CQM 662 i utställningens ledvagn. Finns komplett i museets ledbuss. Innehåller en komplett radioinstallation från Storno.
STORNO Innerstaden Linje 54 Mobil radiostation 90 425 Linje 54 mobil dataradio. Antagligen en variant på Storno CQM 66625. Ansluten mot SM 6080.
TAIT Innerstaden Stomnät Mobil radiostation 90 425 Stomnät mobil dataradio. förmodligen en Tait (som tyvärr inte sparades). Ansluten mot SM 6079?
SAAB Tunnelbanan Tågradio-(Smart Zone) Panel 90-00 Manöverpanel Tågradio för tunnelbanans TLC Gup, Lih och Väs. Ansluten till enhetsradion MSC 2000 (SM 6670) samt till SM 6713, Centracom Series II Plus. Panelen innehåller en ”numeric keypad” manöverpanel för MSC 2000, som även fanns löst monterad på övriga TLC:er på lokalbanor samt i radiobilar.
SRA C 604 Stockholms län Färdtjänstradio-F 80 Mobil radiostation 80-90 167 Mobil radioterminal för fordons- och basstationsändamål, färdtjänstens F 80 system. Från ett basstationsstativ för F 80 (SL 7629). I princip samma radio som i färdtjänstfordonen.
AGA Stockholms län Färdtjänstradio-äldre Installation 70-80 80-160 Finns komplett i museets Peugeot Färdtjänstbuss. Innehåller en komplett radioinstallation från AGA KR i utställningens färdtjänstfordon 7607 (föremål 4011). Kontrollera vilken version 80 (M 70) eller 160 (M 160) MHz, alt. 80 (MT 70) eller 160 (MT 160) MHz som var transistoriserad. Fanns även i drift på Lidingöbanan (80 MHz) exempelvis arbetståg och liknande. AGA Com
MOTOROLA MTM 5400 Stockholms län Tetra BussKom-Trafikradio Mobil radiostation 00-10 Tetra Enhetsradio mobil, MTM 5400, för SL:s BussKom system (Tetra). Senare variant generell tal/data radio bussar (utan manöverhuvud), ersätter MTM 700. Tetrafrekvenserna 410-430 MHz.
INIT Stockholms län BussPC Dator 00-10 Fordonsdator ”CoPilot” och manöverpanel ”TouchIT”. CoPilot + TouchIT. Museiebuss H18 innehåller både InitCoPilot/TouchIT och Tetra-radio Motorola MTM700 samt SLAccess TP5000. Totalt defekta finns att hämta i Länna.
STORNO CB 600 Innerstaden BTL system Panel 70-80 Manöverpanel BTL systemet. Installerad i bussar. Manöverenhet BTL för buss (ansluten mot TE 600). Två stycken finns.
STORNO LS 601a Norra/Västra Bussradio Manöver 70-80 Högtalare, bussradio. Högtalare plast till Storno SM 6657 (med volykkontroll)
Telecommunications Ltd LHA/430/S Östra/Södra Bussradio Antenn 70-80 425 Antenn för bussar, Södertörn. Platt antenn för takmontage (misslyckad satsning, fungerade verkligen uselt). Två stycken finns.
STORNO Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Manöverpanel tunneltågsradio. Manöverenhet tågradio C4 m.fl, utan TUC-PASS, hör ihop med SM 6656 (och SM 6692)
STORNO Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Komplett tunneltågradio på träschatull. Maöverenhet (pult) för ställverk, hör ihop med Storno CQM 612. Två emeplar, finns även i magasinet, intill gamla ställverkstavlor Joh.
SMS CB 6072 Saltsjöbanan Tågradio Manöver 80-90 Manöverpanel tågradio, Saltsjöbanan. Manöverenhet Saltsjöbanan C10/C11.
SMS CB 6481 M3 Tunnelbanan Tågradio-(Smart Zone) Manöver 90-00 Manöverpanel (T-panel) tunnelbanan, Tågradiosystem, SmartZone + IDTS tumhjul. Generell manöverenhet tågradio, tunnelbanan inklusive IDTS-panel (tumhjul). CB 6481 M3, SAAB.
Skymast Roslagsbanan Tågradio Antenn 60-90 167 Tågradioantenn. Antenn X10, öppen, utan kåpa. Kan finnas på Lindhagensgatan.
MORTENSEN IHM ”ljudlåda” BussKom BussKom Manöver 00-10 Kompletterande utrustning med anslutningar för mikrofoner och högtalare. BussKom. Ansluten mot SM 6714.
SMS Stockholms län Pendeltåg-TOR Installation 80-00 Manöverlåda (löstagbar på förarbordet) för X1. Finns komplett i museets pendeltåghytt X1. Innehåller en mobilradio fabrikat/typ Motorola MC Micro.
SMS Stockholms län Pendeltåg-TOR Manöver 80-00 Manöverlåda (löstagbar på förarbordet) för X10. För inbyggnad i förarbord X10, snedskuren front. För Motorola MC Micro, saknas.
ROHDE & SCHWARZ Norra Regionen Bussradio norra Manöver 90 Radiomanöver för Norra Bussradion. Ursprunglig äldre installad modell än CON 912. Ingen är tyvärr sparad (och dåligt med bildmateriel).
STORNO CQM 662 Norra/Västra-Huddinge/Botkyrka Bussradio Mobil radiostation 70-80 425 Finns komplett installerad (inkl. CB 601) i ledvagn 4729
Stockholm-Innerstaden BTL system Basstation 80 Databasstation BT. BTL. Antagligen Storno och 425 MHz.
Stockholm-Innerstaden Linje 54 Basstation 90 Databasstation Stomnät. Linje 54. Antagligen Storno och 425 MHz.
STORNO Manöverpanel Tunnelbanan Tågradio Manöver 60-90 Tågradio manöverpanel för TUC, finns i magasinet (sparat organe kontrollbord för tunnelbana 1).
SEAB Manöverpanel Tågradio Manöver 90-00 Tågradio manöverpanel. Var är denna, har sett den sparad? Finns på bild också. Kan finnas på Lindhagensgatan.
STORNO CQL 612 Saltsjöbanan Tågradio Mobil radiostation 70-80 167 Tågradio Saltsjöbanan, mobilstation. Exemplar kan ”hämtas” i MFO-radiorum Sätra Vattentorn.
MOTOROLA Rack Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Basstation, rack 90-00 167 Basstation tågradiosystemet. Komplett rack 1 (från basstation Fisksätra vattentorn) med främst två stycken monterade Motorola Quantar Data Base Station/Repeater.
AVITEC SubCom Tunnelbanan-Lokalbanor Tågradio Återutsändare 90-00 167 Återutsändare (repeter) för tågradiosystemets täckning under jord i tunnelbanan. Aktuell station framgår av vidhängade inplastat dokument.
STORNO CQF 9662 Innerstaden-Närförort Centrumradion Basstation 90-00 425 Basstation, tre stycken löst liggande. Antagligen från Nybohov. Kan delvis gallras.
SL/STORNO Tunnelbanan Tunneltågsradio 60-90 Manöverenhet C2-C5, utan TUC-PASS. Finns istallerat i utställningens samling tunneltågsfordon. Hör ihop med Storno CQM 612
Stockholms län IT-utrustning buss Installation 00-10 Museiebuss H18 innehåller både InitCoPilot/TouchIT och Dataradio (Motorola MTM700) samt TP5000 (SL Access)
Philips Lidingö (tåg och buss) Tågradio-Bussradio Mobil radiostation 80-90 80 Philips, ersatta AGA Natu på 80-talet. Se även Storno CQP 39. Fundera över om det [också] kan vara SM 6659. Kolla P-E Seklings mail. 82.6375 MHz.
SRA CB 301 Handen BSS Bussradio Mobil radiostation 60-70 80 Vad & var, efterforska? 77,8875 MHz.
SRA CB 301 Handen BSS-Björknäs BSBV Bussradio Mobil radiostation 60-70 80 Vad & var, efterforska? 77,8875-82,7375 MHz.
SRA CT 42/CT 45 Björknäs BSBV Bussradio Mobil radiostation 60-70 80 Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön (blev Trafik AB Saltsjöfart), Orginalkablage finns kvar i Scania H65, 7062. Vad & var, efterforska? 82.7375 MHz.
SRA CB 301 Handen BSS Bussradio Mobil radiostation 60-70 80 Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön (blev Trafik AB Saltsjöfart), Vad & var, efterforska? 77,8875 MHz.
SRA CT 42/CT 45 Saltsjöbanan Tågradio Mobil radiostation 60-70 80 Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön (blev Trafik AB Saltsjöfart), Vad & var, efterforska? 77,8875-82,7375 MHz.
PYE Rack Östra-Södra regionen Bussradio Basstation, rack 80-90 425 Basstation slavenhet (Edinsvägen Nacka, flyttad från Henriksdalsringen) komplett med PYE-radioutrustning. HS400 (frekvensstabil oscillator), T412 (bassändare 425 MHz), R412 (basmottagare 440 MHz), T414 (radiolänksändare 370 MHz), R414 (radiolänkmottagare 386 MHz ) och ASSORT (diversitet).
PYE Rack Östra-Södra regionen Bussradio Basstation, rack 70-90 425 Basstation huvudenhet (Brandbergen, Vädurens gata) komplett med PYE-radioutrustning. HS400 (frekvensstabil oscillator), T412 (bassändare 425 MHz), R412 (basmottagare 440 MHz), T414 (radiolänksändare 370 MHz), R414 (radiolänkmottagare 386 MHz ) och ASSORT (diversitet). Innehåller även en centralenhet som ansluter mot SEMAB radiomanöverplatser, SM 6704.
STRUCTAB Megtax Stockholms län Färdtjänst Megtax Manöver 00-10 Förarpanel med navigationknappar. Taxametersystem för färdtjänst. Sista systemet i egen regi.
STRUCTAB Megtax Stockholms län Färdtjänst Megtax Manöver 00-10 Tillhör skärmen, vad är det, skrivare? Taxametersystem för färdtjänst. Sista systemet i egen regi.
TP RADIO Stockholms län Färdtjänst Megtax Mobil radiostation 00-10 160 Mobil radiotermal för färdtjänst Megtax. Finns sådan och var? (troligen TP RADIO). Sista systemet i egen regi.
SL Provutrustning tågradio Hammarby centralverkstad Tunneltågsradio Testutrustning 60-90 Ej relevans. Kan ev. skrotas…
SL Provutrustning bussradio Hammarby centralverkstad Tunneltågsradio Testutrustning 60-90 Ej relevans. Kan ev. skrotas…
TP RADIO Stockholms län Färdtjänst Megtax Basstation 00-10 160 Basstation för färdtjänst Megtax. Sista systemet i egen regi.
ROHDE & SCHWARZ ND 951 Norra Regionen Bussradio norra Basstation, rack 90-00 410 Komplett basstation MTP 1327 av senare modell. Från Skebobruk med tre kanaler.
PHILIPS FX 5000 Norra Regionen Bussradio norra Basstation, rack 90-00 410 Komplett basstation MTP 1327 av tidigare modell. Från Finnala med två kanaler. R&S Accessnet.
SONAB FR 4000 Stockholms län Pendeltåg-TOR Basstation, rack 70-00 410 Basstation för tågorderradio ”TOR” (från Tungelsta). Komplett med SONAB sändare och mottagare för basstation radiolänk.
NOKIA B 58 Södra Regionen Bussradio södra Basstation, rack 90-00 410 Komplett basstationMTP 1327. Från ?? Med två kanaler. Nokia Actionet.
STORNO Innerstaden Centrumradion Centralsystem 90-00 Komplett manöverplats (terminal) och styrdator PDP. Det som saknas är Storno Comet radioväxel. Antagligen från Nyboda (f.d. Hammarby).
TAIT Innerstaden Stomnät Basstation, rack Basstation POCSAG för On-Line och Off-Line. Komplett stativ från Skattehuset.