Trunkade radiosystem

Ursprungligen var MPT 1327 (och är till viss del fortfarande) en branschstandard för trunkad analog radiokommunikation. Ursprungligen publicerad i januari 1988 av det brittiska British Ministry of Post and Telecommunications (MPT), senare Radiocommunications Agency (DTI Executive Agency) och numer en del av Ofcom (Office of Communications) https://www.ofcom.org.uk/ och används främst i Europa, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien och även Kina. MPT system byggs fortfarande i många delar av världen, på grund av deras kostnadseffektivitet. Utrustningen är billig och presterar mycket bra. SL har haft två rikitga MTP 1327 system, bussradio norra (R&S) och bussradio södra (Nokia). SL:s centrumradio (Storno) var ett eget system, fast till viss del byggd på MPT-standarden. SL:s senare anskaffade analogaTågradio (SmartZone) var också ett trunkat system, men helt och hållet utvecklat av Motorola. Ingen likhet där överhuvudtaget med MTP 1327. Än idag i Motorolas digitala nät (ex. Tetra, som SL har i sitt Trafikradiosystem) och P25 samt iDEN, återbrukas den trunkingstandard som utvecklades under 80-talet för analoga SmartZone m.fl. system.

I ett trunkat radionät, delar många användare på ett begränsat antal fysiska kanaler. Anrop, köhantering och kanaltilldelning sker dynamiskt av systemets infrastruktur. När en radioanvändare skall göra ett anrop, tilldelar det trunkade radiosystemet automatiskt en tillgängligt ledig kanal. Detta i motsats, till ett konventionell (icke-trunkerade) radiosystem då en grupp av radioapparater måste dela på en fast kanal. Om denna kanal används av en användare i ex. en arbetsgrupp, är kanalen är inte tillgänglig för andra. Oftast över tid är dock kanalen oanvänd, vilket är en dålig användning av en värdefull [spektrum]resurs. Eftersom det trunkerade radiosystemet automatiskt och dynamiskt allokerar ett litet antal radiokanaler bland ett stort antal radioanvändare, ger det mer och effektivare samtalstid på lite spektrumutrymme jämfört med konventionell radio. Andra funktioner såsom hand-over medger dessutom att pågående samtal med automatik flyttas mellan basstationer allt eftersom radion flyttar sig mellan dess respektive olika täckningsområden, något som var en omöjlighet i konventionella system. Engelska Wikipedia har en bra artikel Trunked radio system att förkovra sig i.