Djurgårdslinjen

Djurgårdslinjen
Motorvagnen A1 76 och släpvagnen B19 846 vid spårvagnshållplatsen på Norrmalmstorg
Foto (beskuret): Wikipedia CC BY-SA 4.0

Dåvarande Djurgårdslinjen 7N (Stockholms Spårvägar) hyrde ursprungligen sitt radiosystem – ett så kallat MRG-system (Mobil Radio med Gemensam basstation), alltså ett radionät där fler användare delar på en resurs. Systemet i sig hade inget med SL att göra. Just detta MRG-system ägdes och underhölls av MTR Radiosystem i Nynäshamn – samma företag som underhöll SL:s södra bussradiosystem och Lidingöbanans radiosystem.

Djurgårdslinjen

Nyponet (Studenthemmet i Stockholm)
Foto: Wikipedia CC BY-SA 3.0

MRG-basstationen var belägen på Körsbärsvägen intill Östra station. Studenthemmet Nyponet är ett 21 våningars höghus, där det historiskt fanns gott om inplacerad radioutrustning, om det vittnar antennmaster och därtill avsedda teknikutrymmen på takvåningen. Djurgårdslinjens radiosystem driftsattes 1994, och användes fram till 2005. Nedan ett kondenserat utdrag (OCR skannat) från systemets dokumentation.

KOMMUNIKATIONSRADIO
Teknisk utrustning, service och
felsökning. Per-Erik Selking.
1994-07-03 Utgåva 1

Basstationen är placerad i en fastighet i närheten av Östra Station. Den står i förbindelse med telenätet på telefonnummer nn-nn nn nn. Basens mottagningsfrekvens är 450.750 MHz. Sändarfrekvensen är 460.750 MHz. All radiotrafik går via basstationen, dvs. om den upphör att fungera kan ingen radioutrustning användas. Basstationen öppnar bara på selektivanrop, antingen från radiostation eller telefon. Reservbatterier för några timmars drift finns, i händelse av strömavbrott.

Radioanläggningen bestar av två huvuddelar, dels en basstation, dels ett antal rörliga stationer. Man skiljer på bärbar station och fordonsmonterad station, nedan kallade bärbar resp. mobil. Sändning och mottagning sker på olika frekvenser. All trafik går via basstationen, som återutsänder mobilstationens signal på den andra frekvensen. Det kan i vissa lägen vara svårt att erhålla god radiokontakt p g a skärmverkan av hus med mera. Det kan då räcka att flytta fordonet endast någon meter för att erhålla kontakt. l vagnhallen är det mycket svårt att få kontakt.

Radioinstallation i fordon, Spårvagnar typ A25, A31 och A33 har fordonsmonterade mobilstationer. Av trafikledare, vakthavande montör samt i vagnarna 37, 288, 335 och 342 används bärbara stationer. Dessa drivs med uppladdningsbara batterier som laddas på Tx då det ej används.

Djurgårdslinjen

Handportabel radiostation P1012
Teckning: Per-Erik Selking
Djurgårdslinjen

Närbild på P1020
Foto: Okänd

Mobil station i spårvagnar, skall enligt en handskriven notering ha varit en Philips (f.d. Pye) M 290. Radioinstruktionen visar en AP-monofon. Företaget AP Radiotelefon hade redan 1978 sålts till Philips, och sedermera PYE. Så det var säkert inte omöjligt att en Philips- eller PYE-radio kunder anslutas mot tillbehör från ursprungliga AP.

Djurgårdslinjen

AP monofon med nummertangentbord
Källa: Instruktionsbok

Det ursprungliga MRG-radiosystemet byttes ut omkring 2005, då SL tog över ägandet av linjen. I samband med detta installerades successivt SL:s dåvarande Tågradiosystem (SmartZone) i det museala fordonen.