Djurgårdslinjen

Djurgårdslinjen


Djurgårdslinjen 7N (SS) hyrde ursprungligen sitt radiosystem – ett så kallat MRG-system (Mobil Radio med Gemensam basstation), alltså ett radionät där fler användare delar på en resurs. Systemet i sig hade inget med SL att göra. Just detta MRG-system ägdes och driftades av MTR Radiosystem i Nynäshamn – samma företag som underhöll SL:s södra bussradiosystem och Lidingöbanan system. Foto: Tomas Sjöblom.


Djurgårdslinjen
Nyponet | Bild: wikipedia.org

Historik
MRG-basstationen var belägen på Körsbärsvägen intill Östra station. Studenthemmet Nyponet är ett 21 våningars höghus, där det historiskt fanns gott om inplacerad radioutrustning, om det vittnar antennmaster och därtill avsedda teknikutrymmen på takvåningen. Djurgårdslinjens radiosystem driftsattes 1994, och användes fram till 2005. Nedan ett kondenserat utdrag (OCR-inscannat) från systemets dokumentation.

KOMMUNIKATIONSRADIO
Teknisk utrustning, service och
felsökning. Per-Erik Selking.
1994-07-03 Utgåva 1.

Basstationen är placerad i en fastighet i närheten av Östra Station. Den står i förbindelse med telenätet på telefonnummer nn-nn nn nn. Basens mottagningsfrekvens är 450.750 MHz. Sändarfrekvensen är 460.750 MHz. All radiotrafik går via basstationen, dvs. om den upphör att fungera kan ingen radioutrustning användas. Basstationen öppnar bara på selektivanrop, antingen från radiostation eller telefon. Reservbatterier för några timmars drift finns, i händelse av strömavbrott.

Radioanläggningen bestar av två huvuddelar, dels en basstation, dels ett antal rörliga stationer. Man skiljer på bärbar station och fordonsmonterad station, nedan kallade bärbar resp. mobil. Sändning och mottagning sker på olika frekvenser. All trafik går via basstationen, som återutsänder mobilstationens signal på den andra frekvensen. Det kan i vissa lägen vara svårt att erhålla god radiokontakt p g a skärmverkan av hus med mera. Det kan då räcka att flytta fordonet endast någon meter för att erhålla kontakt. l vagnhallen är det mycket svårt att få kontakt.

Radioinstallation i fordon, Spårvagnar typ A25, A31 och A33 har fordonsmonterade mobilstationer. Av trafikledare, vakthavande montör samt i vagnarna 37, 288, 335 och 342 används bärbara stationer. Dessa drivs med uppladdningsbara batterier som laddas på Tx de det ej används.

Djurgårdslinjen
Handportabel radio | Teckning: Per-Erik Selking

Teckningen intill visar utförandet av Philips Handcom P1012, som den handportabla radioterminalen MRG-nätet.

Mobil station i spårvagnar, skall enligt en handskriven notering ha varit en Philips (f.d. Pye) M290. Men detta motsägs av radioinstruktionen som visar en bild på en avancerad AP-monofon.

Djurgårdslinjen
Monofon till AP 2000 | Källa: DjL radioinstruktion

Det ursprungliga MRG-radiosystemet byttes ut omkring 2005, då SL tog över ägandet av linjen. I samband med detta installerades successivt SL:s dåvarande Tågradiosystem i de museala fordonen.