Radioterminal Innerstad

Innerstadsradion
Storno förarpanel i en H59, Scania CR 111 | Foto: Tomas Sjöblom

Storno mobila radiostation CQM 6662
I samtliga bussar som utgick från bussgaragen i Hornsberg, Söderhallen, Bromma, Nyboda och Hammarby samt Tappström installerades Stornos senaste mikroprocessorstyrda mobila radioterminal – CQM 6662. Radion introducerades 1985 och var utformad i en för tiden normgivande DIN-standard och innehöll i ett enda formgjutet aluminiumhölje en kommunikationsradios alla ingående delar. Radion var fullständigt mikroprocessorstyrd och kunde således anpassas till alla möjliga förekommande system och varianter av önskad funktionalitet. I SL:s fall så valdes exempelvis att inte nyttja radions originalmanöver. SL specialdesignade en egen manöverpanel (och lät Storno tillverka) till radion som skulle underlätta för bussförarna att manövrera radiosystemets många olika funktioner.

Innerstadsradion
Storno CQM 6662 | Foto: Tomas Sjöblom

Förarpanel
Manöverpanelen till Innerstadsradion var ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan SL och Storno.

Innerstadsradion
Manöverpanel buss till Storno CQM 6662 | Foto: Tomas Sjöblom

Handportabel radiostation
I systemet ingick en bärbar Storno CQP 4332, med tangentbord och liten LCD-display.

Innerstadsradion
Storno CQP 4332 | Foto: Tomas Sjöblom