Fordonsinstallationer

Västra och Norra samt delar av Södra (Huddinge) trafikdistrikten
I samtliga bussar installerades Storno CQM 662. Radiostationen ingick i den för Storno på 70-talet berömda Stornophone 600 serien. Exempelvis fanns radion i den klassiska “dragspelsbussen” H44 (Volvo B58 ledvagn på chassie från Hägglunds). En annan väldigt vanlig buss på SL under 80-talet var H80 (Volvo B58 kortvagn på chassie från Hägglunds). I denna  busstyp var naturligtvis också samma radio installerad. En H80 ses på den stämningsfulla och tidstypisk bilden i mitten nedan, från SL:s Solnalinjer (Råstadepån) på 80-talet. Även i den klassiska Scaniabussen H65 (CF76) fanns denna radiostation monterad. Kommer själv ihåg alla mina resor i norrort från 70-talets början med denna busstyp.

Bussradio 60-80 tal
H44 nr 4729 | Foto: Spårvägsmuseet*
Bussradio 60-80 tal
H80 nr 6828 | Foto: Marie-Louise Orrebrink
Bussradio 60-80 tal
H65 | Foto: Hans Liljewall
Bussradio 60-80 tal
Solnaradion | Foto: SL Instruktion

 


Bussradio 60-80 tal
Storno CB 601 i H44 nr 4729 | Foto: Tomas Sjöblom

Storno installation i buss
Förarplatsens radioinstallationer såg i stort sett ut som på bilden intill. Installationen bestod av radioenheten Storno CQM 662 som oftast var placerad bakom föraren. Radion kallades för  övrigt, “fotskrapan” p g a sitt extremt robusta utförande. Framme hos föraren, placerades manöverenheten CB 601. I SL-installationerna var manöverenheten påbyggd med underliggande specialbyggd selektivtondel (sändare + mottagare), med tre vred. På dessa ställdes aktuellt linjenummer in.

Bussradio 60-80 tal
Storno CB 601 | Foto: Tomas Sjöblom

Södra och Östra trafikdistrikten
I bussar som trafikerade Värmdölandet och Södertörn installerades en Pye mobilradiostation modell M 212 – kallad Olympic, med en integrerad svensktillverkad systemdel (med tumhjulsomkopplare) från Semab. Radiostationen lanserades redan 1974, och var en avancerad modulärt uppbyggd systemradio på många olika frekvensområden och potentiella användningsområden. Vid den tidpunkten hade redan Philips haft ägarskap över det anrika Pye Telecom sedan 10 år. Pye bildades ursprungligen så tidigt som 1896, och från 1939 utvecklade man radiokommunikationssystem.

Bussradio 60-80 tal
Pye M 212 i original | Photo: pyetelecomhistory
Bussradio 60-80 tal
Pye M 212 i SL-utförande | Foto: Tomas Sjöblom

Efterföljaren till Olymplic blev M 294. Radion blev då både fysiskt mindre (klassiskt DIN-format) och konstruerad för billigare tillverkning, med endast ett kretskort i sitt basutförande. M 294 fanns även i en mer avancerad systemversion (med funktionstangenter och display). Det förekom även en modernare modell (frekvenssyntes) av MX 294 här och var i SL-trafiken på den södra sidan.

Bussradio 60-80 tal
Philips (f.d. Pye) M 294 i basutförande | Foto: Tomas Sjöblom
Bussradio 60-80 tal
Philips (f.d. Pye) M 294 i systemutförande med display| Foto: Tomas Sjöblom
Bussradio 60-80 tal
Pye MX 294 i avancerat systemutförande med display| Foto: Tomas Sjöblom

Pye installation i buss

Bussradio 60-80 tal
Pye Olympic installerad i en H 22, Volvo ledvagn | Foto: Stefan Helander

Förarmanual

Bussradio 60-80 tal
Förarmanual | Källa: SL Instruktion bussradio, juli 1980

Veta mer…
Produktbroschyr Stornophone 600Produktbroschyr Philips (Pye) M290
Källor: Stornotime, Pmrconversion och arkiv Tomas Sjöblom