ÖVRIGT


Här samlas gamla frekvenstabeller och min föremålsdatabas (Spårvägsmuseets samling) och information om mig själv, samt en enklare artikel om trunkade radiosystem. Mer kommer successivt att fyllas på eller uppdateras.

Under construction…