Tågradio fordon

Radiosystemet som SL anskaffade var ett s.k. proprietärt system – utvecklat av Motorola. Så på marknaden fanns inget val, än att välja Motorolas egna terminaler. Huvudleverantören till Tågradiosystemet Motorola fick således också i uppdrag att leverera de nya mobila radioterminalerna som skulle installeras i tunneltåg och lokalbanetåg och i spårvagnar. Jämte denna terminal skulle man även leverera en handportabel terminal. I systemet fanns c:a 1 500 mobila radioterminaler (Motorola MCS 2000) och 500 handportabla radioterminaler (Motorola MTS 2000) anslutna.

Mobil radioterminal
Över lag fanns det säkerligen vid denna tidpunkt drygt 1000 installerade fordonsterminaler i SL:s spårfordon – merparten var av fabrikat Storno, men som läsaren säkert uppmärksammat fanns det även Philips och Ericsson (framför allt i spårvagnar på Lidingö samt i arbetsfordon och i bilar) installerat. Nu anskaffades en enhetlig terminal – och valet föll naturligt på Motorolas MSC 2000. Radion bestod av två separerade delar, radiostation och manöverenhet. Det gjorde installationen lättanpassad. Manöverenheten placerades i förarbordet i hytten, och radion installerades i något lämpligt teknikskåp intill.

Tågradion
Motorola MCS 2000 | Foto: Tomas Sjöblom

Tunneltåg
Radion skulle ersätta den gamla Stornoradion – och beslut togs att i befintliga tunneltåg (ej kommande C20) skulle Motorolaradion placeras i samma utrymme/panel som tidigare. Utmaningen var dock att även den gamla löst monterade IDTS-panelens tumhjul samt TUC-PASS skulle implementeras i tågradions nya manöverpanel. Det fick bli ett separat utvecklingsprojekt som beställdes av dåvarande SMS Styrsystem, ett företag som idag inte finns kvar – men på den tiden levererade speciallösningar för landmobil radiokommunikation. Resultatet blev den så kallade T-panelen, som kan ses på bilden nedan. En integrerad manöverpanel för både IDTS och radio samt med möjlighet för TUC-PASS. Denna panel installerades i samtliga Tunnelbanetåg och i Saltsjöbanans tåg. Vi denna tidpunkt – innan C20, var samtliga dessa tunnelbanerelaterade fordon hytter som var utformade som lägst C6. Till höger om föraren fanns ett uttag/plåt för radioanläggning.

Tågradion
T-panel | Foto: Tomas Sjöblom

IDTS – text som skall omarbetas
IDTS var – och är fortfarande, ett tekniskt system på SL som lokalt på stationerna hanterar skyltar och den information som visas på plattformsskyltarna. I tåget finns ett beroende som (över spårslingor) i huvudsak meddelar stationsutrustningen, information bestående av tågets destination, antal vagnar och linjenummer. Inmatningen av denna data, skedde ombord på tunneltågen – via en tumhjulspanel, av föraren. IDTS kan utläsas Inductive Data Transfer System, och var ursprungligen en del av SelTrack, ett system för kontroll av fordonsrörelser på järnväg och spårväg. Systemet var ursprungligen från 70-talet och togs fram av leverantören Standard Elektrik Lorenz (SEL). Principen är att slingor i spåret, induktivt kommunicerar med de tåg som passerar över slingan. Informationen på de inställda tumhjulen överförs till stationens skyltutrustning.

IDTS
Till skiftet 80-90 tal infördes successivt ett informationssystem som med plattformsskyltar som visade kommande tågs destination.

I tåget finns ett delsystem som (via spårslingor) i huvudsak meddelar stationsutrustningen, information bestående av tågets destination, antal vagnar och linjenummer. Inmatningen av denna data, skedde ombord på tunneltågen – via en tumhjulspanel, av föraren. IDTS kan utläsas Inductive Data Transfer System, och var ursprungligen en del av SelTrack, ett system för kontroll av fordonsrörelser på järnväg och spårväg. Systemet var ursprungligen från 70-talet och togs fram av leverantören Standard Elektrik Lorenz (SEL). Principen är att slingor i spåret, induktivt kommunicerar med de tåg som passerar över slingan. Informationen på de inställda tumhjulen överförs till stationens LED-skyltar via en så kallad Wayside enhet.


Handportabel radio
Under många år var den enda handburna radiostation som fungerade i systemet, Motorolas MTS 2000. Under det senare åren, tillkom en ny handburen radio från Motorola, GP 580.

Tågradion
MTS 2000 | Foto: Tomas Sjöblom
Tågradion
GP 580 | Foto: Tomas Sjöblom

TUC-PASS
Brödtext…

Lokalbanor
Brödtext…