Icarus

Icarus
Foto: Spårvägsmuseet

En teknikhistorisk översikt av trafikledningscentralerna för buss, spårvagn och tunnelbana, inrymt i kvarteret Icarus (Ikaros) på Munkbrogatan i Gamla Stan. Bilden intill från 1959, visar fastighetens västra och södra fasad, fotograferat från Munkbroleden. Avsnittet berättar historien om Icarus.

Kvarteret Icarus
Spårvägen var under 50-talet i ett väldigt expansivt skede. Ett konkret bevis på detta var bland annat det nya spårvägshuset för bland annat den operativa trafikverksamheten, kvarteret Icarus på Munkbrogatan 4-8 vid tunnelbanestation Gamla stan.

Icarus
Sydvästra hörnet av Munkbrogatan 8 och Mälartorget
Källa: Digitala Stadsmuseet (Bildnummer Fa 43206)
Icarus
Tidig arkitektmodell av spårvägshuset | Källa: Digitala Stadsmuseet (Gråark_10033828)

Innan spårvägshuset byggdes fanns på fastigheten (begränsat av Mälartorget, Munkbrogatan och Kåkbrinken samt saluhallarna Köttorgshallen och Munkbrohallen (mot Riddarfjärden), en äldre bebyggelse som raserades under 50-talets första år. Detta för att då ge plats för Tunnelbanan och Centralbron.

Huset färdigställdes 1957 i samband med tunnelbanans utbyggnad och invigningen av tunnelbanans sammanbindningsbana  – genom Stockholms innerstad från Kungsgatan (Hötorget) via T-centralen och Gamla stan till Slussen. I huset på plan 3 byggdes den nya gemensamma Tunnelcentralen i den södra delen och Trafikcentralen (som flyttades från Tegnérgatan) i den norra delen. På plan 4 fanns det konstnärsateljéer, med små smala fönster precis under takutsprånget. Dessa ateljéer sträckte sig från väster och ända fram till tunnelcentralen, som utnyttjade husets fulla takhöjd fullt ut. I den norra delen där Trafikcentralen var belägen, var takhöjden normal. Administrativa kontorsytor för Spårvägen samt en hälsocentral förlades på plan 1 och 2. I markplan intill entrén till Gamla stans tunnelbanestation fanns ett konditori. Huset ritades av Ahlgren Olsson Silow Arkitektkontor AB. AOS ritade även andra stationsbyggnader för spårvägen vid denna tidpunkt. Företaget var också välkänt för designen av Televerkets nya standardtelefon Dialog, som lanserades 1964.


Icarus
Bild 1.
Icarus
Bild 2.
Icarus
Bild 3.
Icarus
Bild 4.

Bild 1. Huset näst intill färdställt januari 1957, Spårvägsmuseet* 2017-A12625,
Bild 2. Huset sett från Mälartorget 1958, Digitala Stadsmuseet F 57488.
Bild 3. Huset sett från Munkbroleden ”Köttorget” 1958, Digitala Stadsmuseet F 57486,
Bild 4. Huset sett från Kåkbrinken 1958, Digitala Stadsmuseet F 57487.


Fastighetens markplan och  källarvåning avdelades för tekniska installationer, såsom en likriktarstationen (LS Munkbron) och tunnelbanans stora korskoppling av telefonkablar. LS-stationen var förberedd för det kommande andra tunnelbanesystemet. Likriktarna var konstruerade med dåtidens teknologi, s.k. jonventil med kvicksilver. Mellan Gamla stans tunnelbanestation och själva fastigheten så fanns parallellt med den underjordiska trafikantpassagen, en kabelkulvert med både telefonkablar, styrkablar, 700-volt kablar (för matning av strömskenan) och 33-kV kablar (för matning av transformatorer) förlagda. I markplan fanns även ett konditori i anslutning till stationsentrén till Gamla stan.

Bild 5 till 7, Spårvägsmuseet*.
Bild 5. (2017-B690), likriktarstation (Stadsbiblioteket) som i princip såg lika dan ut som LS Munkbron.
Bild 6. (2017-58-67), korskopplingen.
Bild 7. (2017-A14914), kabelkulverten mellan Icarus och T-station Gamla stan.

Icarus
Bild 5.
Icarus
Bild 6.
Icarus
Bild 7.