Vaxholmsbolaget

Vaxholmsbolaget


Waxholmsbolaget hade ett eget – enkelt, radiokommunikationssystem fram till 2006. Foto, Peter Gullers: Spårvägsmuseet*.


En kort redogörelse av det gamla analoga systemet
Öppna källor om ämnet är det ont om, och min egen erfarenhet och kunskap är ytterst begränsad. Antagligen har Waxholmsbolaget (Waxholms Ångfartygs Aktiebolag) har flera olika generationer av radioinstallationer ombord. Här beskrivs i korthet det sista generationen av utrustning. Vi är då i början av 2000-talet. Ombord dominerade – från 1998, Ericssons mobila radiostation Aurora C52. Auroran var egentligen en dansk produkt från företaget Niros, och hade då modellbeteckningen TRX3001. Radion förekom – förutom på fartyg, även installerad på fasta ledningsplatser såsom Stavsnäs vinterhamn. På Henriksdalsberget i Nacka var en basstation installerad. Det kan ha funnits ytterligare en basstationsplats, osäkert var. Frekvensen som systemet arbetade på var 71.7875  MHz. På bilderna nedan kan man identifiera radioinstallationen ombord på två fartyg. På Ramsö kommandobrygga, till vänster om kaptenen på förarbordet, och på Waxholm I, till höger om kaptenen på en fönsterstolpe.

WaxholmsbolagetWaxholmsbolagetWaxholmsbolaget

 


Waxholmsbolaget
Henriksdalsberget 2015
Foto, okänd: www.vastrasicklao.se

Systemet slopades 2006, till förmån till SL:s då nyanskaffade TETRA-system, som då gick under benämningen BussKom, men var på god väg att planeras för att också inbegripa flera trafikslag än bussar och sjötrafik. Så här såg det ut i Stavsnäs med en digital BussKom (Motorola MTH800) jämte den gamla analoga radion (Ericsson Aurora C52).

Waxholmsbolaget


En kort redogörelse av införlivandet i BussKom
Då Waxholmsbolagets radiotrafik enligt en överenskommelse mellan AB SL och WÅAB, anskaffades och installerades c:a 65 nya Motorola TETRA mobilstationer av modell MTM 700. Ett antal kompletteringar och justeringar av BussKom basstationer vidtogs, efter att en täckningsutredning i skärgården hade genomförts. Nedan en trebilders bildserie med hur den nya radioinstallationen såg ut på fartyget Västan. Foto Tomasz Pydzik: Spårvägsmuseet (2224-80, 2224-117 och 2224-110). 

Waxholmsbolaget Waxholmsbolaget WaxholmsbolagetWaxholmsbolaget