Bussradio 90-00 tal

Bussradio 90-00 tal
Foto: Bussmicke

Avsnittet berättar historien om Bussradio 90-00 tal. Från slutet av 80-talet och fram till mitten/slutet av 90-talet investerade SL i nya radiosystem för sin busstrafik. Samtliga äldre radiosystem byttes successivt ut till förmån för nya datorbaserade analoga system. Bilden visar en år 2000, modern buss vid Sickla Udde. Avsnittet berättar historien om Bussradio 90-00 tal.

Historik
Behov av radiokommunikation inom busstrafiken var fortsatt högt på agendan för SL. Man framtidsplanerade och utredde utifrån olika perspektiv och framtidsscenarion. Trafikantinformation i kombination med radiokommunikation (såsom testsystemen BTL och linje 54) var konkreta tankar man hade. Andra tankegods var teknisk robusthet och god radiotäckning i trafikerade områden, och önskemål om att kunna standardisera radioanvändandet. Det vill säga, försöka sig på att geografiskt konsolidera systemen så långt det var tekniskt och ekonomiskt lönsamt.

Det nu till åren komna äldre SL-systemen från 70 och 80-talet, var nu också hopplöst föråldrade. SL var i det tre geografiska huvudområdena, centrum, södra och norra i stort behov av nya system. Tyvärr fanns det inte tillräckliga ambition och/eller tvingade nödvändighet och troligen inte heller tillräckliga finansiella drivkrafter att – som önskat, byta till ett och samma systemlösning för busstrafik i hela länet. Det fick anstå.