Realtidssystem

Realtidssystem
Foto: Spårvägsmuseet

Effektivitet var ledordet för SL – redan under tidigt 70-tal. I datorns barndom, utreddes möjligheter till datorbaserade ledningssystem för bussar. Bilden visar en BTL-arbetsplats (Buss Trafik Ledning) på Ytcentralen/Icarus. Avsnittet berättar historien om SL:s olika Realtidssystem.

Historik
Allt sedan kollektivtrafikens barndom har det funnits behov av effektiv trafikledning och information till resenärer. I senare modern tid, har dessa behov mynnat ut i så kallade Realtidssystem.  Det vill säga kombinerade systemlösningar som hanterar både trafikledningsstöd och trafikinformation. Den bärande idén är att kunna monitorera bussarnas trafikering, och i realtid kunna se exempelvis förseningar, och utifrån detta få en proaktiv möjlighet att exempelvis reglera upp trafiken och informera resenärerna.

Det här avsnittet avhandlar det fyra historiska s k realtidssystem för busstrafik, som SL drivit, innan det nuvarande systemlösningen, ursprungligen benämnt BussPC/BussKom, som togs i drift 2005/2006. Den gemensamma nämnaren för dessa fyra första system vart att det varit naturligt baserade på en landmobil radiolösning, som har varit bärare av datakommunikation från fordonets dataradioterminal till centralsystemet.