Radioterminal Södra

Nokia mobila radiostation RD40
För Södra Bussradion använde SL en Nokia mobilstation av modell RD40. Denna analoga radio som lanserades av Nokia i mitten av 90-talet installerades i alla bussar. Till radion hörde ett kontrollhuvud CU43 med en stor LCD-display knappsats. Radion var mikroprocessorstyrd. En programvara för styrning av radion togs fram för SL:s ändamål. Radiostationen var dessutom för SL specialanpassad för det frekvensband som uppläts av PTS –  378/408 MHz. Strax under det band som Norra Bussradion redan använde.

Södra Bussradion
Nokia RD40 | Källa: Nokia servicemanual
Södra Bussradion
Nokia RD40 i buss | Foto: Tomas Sjöblom
Södra Bussradion
Nokia RD40 med bordsställ | Foto: Tomas Sjöblom

Handportabel radiostation
I systemet ingick en handportabel radiostation, den användes främst för mobil trafikledning. Radion som valdes var Nokia H80, en handportabel MPT 1327 radio som släpptes 1998. D v s en radio som då låg i framkant av den analoga radioutvecklingen.

Södra Bussradion
Nokia H80 | Foto: Tomas Sjöblom

Klickbara bildlänkar:
* Handhavandeinstruktion Bussradio Södra
Källor: Arkiv Tomas Sjöblom