BMCCS

Tidiga tankar…
BMCCS var Motorolas förkortning på ett realtidssystem som 1972 Motorola lämnade anbud på – via en förfrågan från SL. BMCCS utläses Bus Monitoring Control & Communications System  SL antog inte förslaget, men det förtjänar här en liten beskrivning. Rent tekniskt offererades till SL funktionsmässigt det system som flera år senare antogs av SL av en annan leverantör, Stansaab. Anbudspärmen – med det väldigt fina omslaget, inklusive innehåll är bevarad på Spårvägsmuseet genom min försorg.

BMCCS
Motorola anbudspärm BMCCS | Källa: Spårvägsmuseet

Utrustning BMCCS i bussar
I bussarna offererades radion Motorola CD 100 tillsammans med en datastyrenhet och en kontrollpanel för föraren.

BMCCS
Motorola radiostation CD 100 | Källa: Spårvägsmuseet
BMCCS
Motorola mobil datastyrenhet | Källa: Spårvägsmuseet
BMCCS
Motorola mobil manöverenhet | Källa: Spårvägsmuseet

Systemöversikt
Nedan den tänkta systemdesignen i anbudet.

BMCCS
SL Simplified System Block Diagram  | Källa: Spårvägsmuseet