Innerstadsradion radioinstallationer

Radiosystem för busstrafik Innerstadsradion
I samtliga bussar som utgick från bussgaragen i Hornsberg, Söderhallen, Bromma, Nyboda och Hammarby samt Tappström installerades Stornos senaste mikroprocessorstyrda mobila radioterminal – CQM 6662. Radion introducerades 1985 och var utformad i en för tiden normgivande DIN-standard och innehöll i ett enda formgjutet aluminiumhölje en kommunikationsradios alla ingående delar. Radion var fullständigt mikroprocessorstyrd och kunde således anpassas till alla möjliga förekommande system och varianter av önskad funktionalitet. I SL:s fall så valdes exempelvis att inte nyttja radions originalmanöver. SL specialdesignade en egen manöverpanel (och lät Storno tillverka) till radion som skulle underlätta för bussförarna att manövrera radiosystemets många olika funktioner.

Ovan ses en tidstypisk installation av Innerstadsradion i en Scania CR 111.

Till sidans början…