Lidingöbanorna

Enligt en artikel i Spårvägs och Buss 1961/6, så driftsattes Lidingöbanornas radiosystem för bussar och tåg (spårvagnar) våren/sommaren 1961. Ett naturligt val för Lidingöbanorna, som bolagen; Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön (södra banan) och Lidingö Trafik AB (norra banan) tillsammans i dagligt tal kallades, var att införskaffa sig sin radioutrustning från närliggande Aktiebolaget Gasaccumulator. Foto: Spårvägsmuseet.

DjurgårdslinjenLidingöbanornaNockebybananRoslagsbananSaltsjöbanan


Historik
Nedan, en artikel från Spårväg och Buss 1961 som beskriver Lidingbanornas nya radiosystem från den närbelägna tillverkaren AGA. Aktiebolaget Gasaccumulator var delägare i SSLidJ, så det förefaller ganska naturligt att radiosystem – likväl signalsystem, levererades därifrån.

Artikel Spårväg och Buss| Källa: Spårvägsmuseet
AGA NATU 17 | Foto: Tomas Sjöblom (kombo)

Radioutrustningen bestod genomgående av mobilradiostationen AGA NATU 17, både som basstation och i fordon.

Basstationen placerades på Granitvägen 8 (höjden strax norr om AGA station). Den anslöts via en hyrd teleledning till en fjärrmanöver AGA NATK-14, placerad på TLX AGA (trafikledningen AGA station).

AGA NATK-14 | Foto: Radiomuseet Göteborg

På trafikledningen (radiocentralen) byggdes fjärrmanöverns panel in i en kontrollpanel – placerad i ”trekantsrummet”, syns på bilden nedan.

TLX AGA | Foto: Spårvägsmuseet (2017-61-606)

I spårvagnsfordonen installerades ett radioskåp i vestibulerna, för konduktörens manövrering av radion – jämte föraren. I bussarna, installerades samma radioskåp till vänster om förarplatsen. Nedan bilder på radioinstruktionen, och radioskåpet. Radiosystemet var utformat med en simplexkanal på 82,6375 MHz. Frekvensen (och teknologin) var i bruk från 60-talets början, och ända fram till mitten av 90-talet.

Lidingöbanorna radioreglemente | Källa: Spårvägsmuseet
Instruktion radioskåp Lidingöbanorna | Källa: Spårvägsmuseet

 


PYE Radiomanöver | Picture: Courtesly Pye Telecom Wireless Heritage

Radio under 80- 90-talet
På  senare tid – under 80-talet, ersattes dock det gamla AGA-installationerna av flertal olika varianter av andra fabrikat i både bussarna och på tågen. Basstationsplatsen på Granitvägen flyttades också till Larsbergsvägen. En genomgående legendar för det senare installationerna var dock alltid den ljusgröna manöverpulten för radion från Pye (PT RTC Remote Controller with PTC4000 tulip mic). Som basstation användes efter AGA-tiden en Pye basstation (F25 FM), som också finns bevarad – jämte en AGA-radio, på Spårvägsmuseet.

I motorvagnar av modell A24 och äldre bussar byttes AGA-radion ut och ersattes med en Storno CQM 39-25. De installerades med lite olika varianter av manöverpaneler ”man tog vad man hade i lager” från Storno och även sparade hembyggda paneler från gamla spårvagnar. I början av 80-talet påbörjades ombyggnader av Lidningöbanans motorvagnar A24. Den nya skepnaden benämndes A30, och i dessa installerades mobila radiostationer från både Pye och Philips. För bussar som gick i nattrafik (trafikledning från Mälartorget och Hornsberg, då AGA alltid var nattstängt), installerades dubbla radiosystem. Både en radio för Lidingötrafiken och en radio för Fordonsradiosystemet. När det sistnämnda togs ur drift – och Mälartorget successivt decentraliserades och slutligen las ner, avinstallerades Fordonsradion i Lidingöbussarna. Istället leddes nattrafiken vidare från Hornsberg med Lidingötrafiken radio, med hjälp av en Lidingö-radiopult och en nattkopplingsförbindelse som etablerades till basstationen i Larsberg.

Kontaktledningsvagn 102 med en AGA KR-64 | Foto. Tomas Sjöblom

Det fanns även bärbara radiostationer av fabrikat SRA (PN 82), som brukades av trafikbefäl och annan mobil personal. Denna radio var ett återbruk från (BSS) Busstrafiken Stockholm – Saltsjön (Södertörn), märkta med deras gamla frekvens 77.8875 MHz.  I arbetståg – loken 200 och 201 samt kontaktledningsvagn 102 ”tornsvalan”, fanns en senare modell av AGA-radio (AGA KR-64 ) installerad. Selektivanrop till bärbara och arbetståg och vissa bussar (turistbussen) från AGA, gjordes med med hjälp av en svart selektivpanel från Basrab. Radiosystemet för Lidingötrafiken var i drift ända fram till mitten av 90-talet – då allt byttes ut till det nya gemensamma Tågradiosystemet från Motorola.


SRA PN 82 | Källa: Svenska Radioaktiebolaget SRA, på Facebook
AGA KR-64 |Picture: Courtesly aga-museum.nl/

Till sidans början…