Lidingöbanorna


Enligt en artikel i Spårvägs och Buss 1961/6, så driftsattes Lidingöbanornas radiosystem för bussar och tåg (spårvagnar) våren/sommaren 1961. Lidingöbanorna, var bolagen; Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön (södra banan) och Lidingö Trafik AB (norra banan). Det närliggande företaget Aktiebolaget Gasaccumulator, AGA, fick förmånen att leverera systemet. Foto: Spårvägsmuseet*.


Historik
Nedan, en artikel från Spårväg och Buss 1961 som beskriver Lidingbanornas nya radiosystem från den närbelägna tillverkaren AGA. Aktiebolaget Gasaccumulator var delägare i SSLidJ, så det förefaller ganska naturligt att radiosystem – likväl signalsäkerhetssystem, levererades därifrån.

Artikel Spårväg och Buss| Källa: Spårvägsmuseet

AGA NATU 17 | Kombinationsbild: Tomas Sjöblom

Teknik
Radioutrustningen bestod genomgående av mobilradiostationen AGA NATU 17, både som basstation och i fordon.

Basstationen placerades på Granitvägen 8 (höjden strax norr om AGA station). Den anslöts via en hyrd teleledning till en fjärrmanöver AGA NATK-14, placerad på Tlx AGA (trafikledningen AGA station). På trafikledningen (radiocentralen) byggdes fjärrmanöverns panel in i en kontrollpanel – placerad i “trekantsrummet”.

AGA NATK-14 | Foto: Radiomuseet Göteborg
Tlx AGA | Foto: Spårvägsmuseet (2017-61-606)

I spårvagnsfordonen installerades ett radioskåp i vestibulerna, för konduktörens manövrering av radion – jämte föraren. I bussarna, installerades samma radioskåp till vänster om förarplatsen. Nedan bilder på radioinstruktionen, och radioskåpet. Radiosystemet var utformat med en simplexkanal på 82,6375 MHz. Frekvensen (och teknologin) var i bruk från 60-talets början, och ända fram till mitten av 90-talet.

Lidingöbanorna radioreglemente | Källa: Spårvägsmuseet
Instruktion radioskåp Lidingöbanorna | Källa: Spårvägsmuseet

PYE Radiomanöver  | Picture: Courtesy Pyetelecomhistory

Radio under 80- 90-talet
På  senare tid – under 80-talet, ersattes dock det gamla AGA-installationerna av flertal olika varianter av andra fabrikat i både bussarna och på tågen. Basstationsplatsen på Granitvägen flyttades också till Larsbergsvägen. En genomgående legendar för det senare installationerna var dock alltid den ljusgröna manöverpulten för radion från Pye (PT RTC Remote Controller with PTC4000 tulip mic). Som basstation användes efter AGA-tiden en Pye basstation (F25 FM), som också finns bevarad – jämte en AGA-radio, på Spårvägsmuseet. Radiomanövern var placerad i trekantsrummet. Under senare år flyttades själva trafikledningen ut till ett skrivbord (med hembyggda snedställda paneler) i trafikexpeditionen.

I motorvagnar av modell A24 och äldre bussar byttes AGA-radion ut och ersattes med en Storno CQM 39-25. De installerades med lite olika varianter av manöverpaneler “man tog vad man hade i lager” från Storno och även sparade hembyggda paneler från gamla spårvagnar.

Radiopanel i B30B 610 i juli 1997 | Beskuret foto: Johan Hellström

I början av 80-talet påbörjades ombyggnader av Lidningöbanans motorvagnar A24. Den nya skepnaden benämndes A30, och i dessa installerades mobila radiostationer från både Pye och Philips. För bussar som gick i nattrafik (trafikledning från Mälartorget och Hornsberg, då AGA alltid var nattstängt), installerades dubbla radiosystem. Både en radio för Lidingötrafiken och en radio för Fordonsradiosystemet. När det sistnämnda togs ur drift – och Mälartorget successivt decentraliserades och slutligen las ner, avinstallerades Fordonsradion i Lidingöbussarna. Istället leddes nattrafiken vidare från Hornsberg med Lidingötrafiken radio, med hjälp av en Lidingö-radiopult och en nattkopplingsförbindelse som etablerades till basstationen i Larsberg.

Kontaktledningsvagn 102 med en AGA Com M 70 | Foto: Tomas Sjöblom

Det fanns även bärbara radiostationer av fabrikat SRA (PN 82), som brukades av trafikbefäl och annan mobil personal. Denna radio var bl.a. återbruk från (BSS) Busstrafiken Stockholm – Saltsjön (Södertörn), fortfarande märkta med deras gamla frekvens 77.8875 MHz.  I arbetståg – loken 200 och 201 samt kontaktledningsvagn 102 “tornsvalan”, fanns en senare modell av AGA-radio (AGA Com M 70) installerad.

På senare tid infördes selektivanrop till bärbara och arbetståg och vissa bussar (ex. turistbussen) från Tlx AGA. Selkektivet styrdes, med med hjälp av en svart panel från Radiomaster. På trafikledningsplatsen fanns också en SRA mobilradio infälld i panelen.


SRA PN 82 | Foto: Tomas Sjöblom
Manöver till AGA Com M 70 |Picture: Courtesy aga-museum.nl
Tlx AGA selektivpanel | Foto: Tomas Sjöblom
SRA C 502 | Foto: Tomas Sjöblom
Pye F25 FM | Foto: Tomas Sjöblom


Lidingötrafikens radiosystem var i drift ända fram till mitten av 90-talet – då allt byttes ut till det nya gemensamma Tågradiosystemet från Motorola.