Brommabanorna

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnEnskede och ÖrbyFarstaHagsätraBagarmossenLövstaÄngbyHässelbySammanbindningsbanan

Brommabanorna
Karta Västerort (Brommabanorna) 1951 | Källa: Spårvägsmuseet

Trafikering på linje 12 jämte linje 13 – Brommabanorna, startade 1919 från Tegelbacken via Fridhemsplan och Alvik, där banorna delade på sig. Ända fram till 1929 trafikerades linjerna under det gemensamma namnet Brommabanorna.

Ursprungligen trafikerades Brommabanorna på den gamla pontonbron från 1914, som fanns i Tranebergssund, mellan Kungsholmen och Brommalandet. När nya Tranebergsbron sedan invigdes den 31 augusti 1934, flyttades trafiken över på den nya bron som var förberedd för spårtrafik på en ett separat brospann jämte vägtrafikens brospann. Från det östra landfästet vid Fredhällsparken, gick banan – i ett någorlunda eget stråk, parallellt med Drottningholmsvägen upp till Fridhemsplan, där spåren fortsatte i gatumiljö. Vid Fredhällsplan anslöt spårvägslinje 2. Detta varande i stor sett fram till början av 40-talet, då förberedande arbeten påbörjades för den kommande Ängbybanan, som invigdes 1944. Fram till invigningen skedde linjeomläggningar och provisorier, i stort sett längs hela denna linjesträckning. För vidare läsning, se avsnittet om Ängbybanan …

Bilder …


Ulvsundabanan (linje 13) var knappt 2 km kort spårväg från Alvik via Ulvsundaplan, längs Ulvsundavägen fram till ändstationen Ulvsunda intill Lillsjön, där en vändslinga och en liten vagnhall fanns. När Tranebergsbron 1950 konverterades för den kommande tunnelbanedriften, så upphörde trafiken helt på Ulvsundabanan. Banan hade en tänkt förlängning mot Sundbyberg som aldrig genomfördes. Dock lär det ha funnits ett spårreservat via Bromma flygplats.

Brommabanorna
Alvik norrut 1942. Linje 12 mot vänster. Linje 13 mot höger | Foto: Spårvägsmuseet* (2016-15)
Brommabanorna
Spårvagn i Ulvsunda 1945 | Foto: Spårvägsmuseet* (2016-2084)
Brommabanorna
Vagnhallen i Ulvsunda 1944 | Foto: Spårvägsmuseet* (1-144)

Nockebybanan (linje 12) är en 6 km lång spårväg mellan Alvik och Nockeby, som till stora delar går på en egen banvall. Ursprungligen var ändhållplatsen Alléparken. Linjen förlängdes under 20-talet successivt ut därifrån, för att 1929 sluta vid Nockeby. Vid Ålstens gård byggdes en vändslinga, för att effektivisera tågföringen och även för möjlighet att vända upp insatståg på linje 12X. Ursprungligen fanns också en vändslinga vid slutstationen Nockeby/Källviken, den togs bort i början på 60-talet, i samband med att banan kortades av till förmån för uppförandet av Sankta Birgittas kyrka. Slingan i Ålstens Gård, togs bort i slutet av 90-talet, och ersattes med ett stickspår. I det ursprungliga tunnelbaneplanerna var Nockebybanan tänkt att konverteras till tunnelbana. Men så blev aldrig fallet.

Brommabanorna
Spårvagn i Alvik på väg mot Nockeby 1937 | Foto: Spårvägsmuseet* (2030-207)
Brommabanorna
Spårvagn i Nockeby vändslinga (Källviken) 1937 | Foto: Spårvägsmuseet* (2030-218)
Typisk spårvagnståg på Brommabanorna | Foto: Spårvägsmuseet* (22-494)