Brommabanorna

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnEnskede och ÖrbyGubbängsbananSturebybananÄngbyVällingbybananSammanbindningsbananBagarmossbanan

Brommabanorna

Karta Västerort 1951 | Källa: Spårvägsmuseet

Trafikering på linje 12 jämte linje 13 – Brommabanorna, startade 1919 från Tegelbacken via Fridhemsplan och Alvik, där banorna delade på sig. Ända fram till 1929 trafikerades linjerna under det gemensamma namnet Brommabanorna. Ursprungligen trafikerades linjerna på den pontonbron från 1914, som fanns mellan Kungsholmen och Brommalandet. När Tranebergsbron sedan invigdes den 31 augusti 1934, flyttades trafiken över på den nya bron som var förberedd för spårtrafik på en ett separat brospann jämte vägtrafikens brospann.


Ulvsundabanan (linje 13) var knappt 2 km kort spårväg från Alvik via Ulvsundaplan, längs Ulvsundavägen fram till ändstationen Ulvsunda intill Lillsjön, där en vändslinga och en liten vagnhall fanns. När Tranebergsbron 1950 konverterades för den kommande tunnelbanedriften, så upphörde trafiken helt på Ulvsundabanan. Banan hade en tänkt förlängning mot Sundbyberg som aldrig genomfördes.

Brommabanorna
Alvik norrut 1952. Linje 12 mot vänster. Linje 13 mot höger | Foto: Spårvägsmuseet (2016-15)
Brommabanorna
Spårvagn i Ulvsunda 1945 | Foto: Spårvägsmuseet (2016-2084)

Nockebybanan (linje 12) är en 6 km lång spårväg mellan Alvik och Nockeby, som till stora delar går på en egen banvall. Ursprungligen var ändhållplatsen Alléparken. Linjen förlängdes under 20-talet successivt ut därifrån, för att 1929 sluta vid Nockeby. Vid Ålstens gård byggdes en vändslinga, för att effektivisera tågföringen och även för möjlighet att vända upp insatståg på linje 12X. Ursprungligen fanns också en vändslinga vid slutstationen Nockeby/Källviken, den togs bort i början på 60-talet, i samband med att banan kortades av till förmån för uppförandet av Sankta Birgittas kyrka. Slingan i Ålstens Gård, togs bort i slutet av 90-talet, och ersattes med ett stickspår. I det ursprungliga tunnelbaneplanerna var Nockebybanan tänkt att konverteras till tunnelbana. Men så blev aldrig fallet.

Brommabanorna
Spårvagn i Alvik på väg mot Nockeby 1937 | Foto: Spårvägsmuseet (2030-207)
Brommabanorna
Spårvagn i Nockeby, vändslingan 1937 | Foto: Spårvägsmuseet (2030-218)

Till sidans början…