Enskede och Örby banorna

TUNNELBANESYSTEM 1SödertunnelnGubbängsbananSturebybananBrommaÄngbyVällingbybananSammanbindningsbananBagarmossbanan

Enskede och Örbybanorna

Karta Söderort (Enskede och Örby) 1942 | Källa: Spårvägsmuseet

Enskedebanan (linje 8) som utgick från Slussen och ändade vid Skarpnäck hade varit i trafik ända sedan 1909, med olika linjesträckningar över Södermalm och slutlägen ute på Enskedefältet. Banan var utformad som en spårväg, utan krav på planfrihet. När Södertunneln sensommaren 1933 invigdes mellan Slussen och Skanstull, erhöll Enskedebanan tillsammans med Örbybanan sin gemensamma linjesträckning genom tunneln. Linjerna skildes åt vid station Slakthuset. Tretton år senare 1946, invigdes Skanstullsbron. Då kunde spårvagnarna köra på helt egen separerad banvall hela vägen från Slussen och ut till den nya stationen Johanneshov. Där grenades Örbybanan av, och Enskedebanan fortsatte på de nya spåranläggningen som byggts för kommande tunnelbana till Hökarängen. Vid Sofielundsplan (Blåsut) byggdes ett provisoriskt spår som anslöt tillbaka mot Enskedebanans spår. Vid Enskede fanns en vagnhall, ursprungligen byggd 1909 och ersatt med en ny 1915, som användes för både linje 8 och 19. Enskedebanan lades ned hösten 1950, när då den första tunnelbanelinjen Slussen-Hökarängen (Gubbängsbanan) invigdes.

Enskede och Örby banorna
Spårvagn från Skarpnäck på väg upp till Johanneshov 1950 | Foto: Spårvägsmuseet (2202-123)
Enskede och Örby banorna
Spårvagn i Skarpnäcks vändslinga 1950 | Foto: Spårvägsmuseet (2202-46)

Örbybanan (linje 19) invigdes hösten 1930, och utgick från Slussen med samma linjesträckning som Enskedebanan. Vid Slakthuset, delades linjerna åt. Örbybanan fortsatte längs Palmfeltsvägen och vidare över Enskedefältet mot sin slutstation och vändslingan vid Vingåkersplan (Örby skola). Vid Svedmyra fanns också en vändslinga. Banan var ursprungligen en ren spårväg men till stor del skild från gatunätet. Under 40-talet slut byggdes sträckan mellan Johanneshov och Stureby om med plankorsningar, på samma sätt som Ängbybanan. Banan fördes då fram över nya broar och gångtunnlar. Under samma period utprovades även den kommande tunnelbanas strömskeneanläggning på sträckan mellan Sockenplan och Svedmyra. Örbybanan avkortades hösten 1950 till att få en ny slutstation i Johanneshov, i samband med att den första av de beslutade tunnelbanelinjen invigdes till Hökarängen. Linje 19 blev då tills vidare en matarbana till den nya tunnelbanan. Resenärerna fick i Johanneshov byta till tunnelbanelinje 19T, för fortsatt färd mot Slussen. Detta fortgick fram till den 4 juni 1951, då trafikeringen med spårvagnar på Örbybanan upphörde. Detta som ett förebud för inom kort kommande tunnelbanetrafiken till Stureby (från Slussen) som startade den 9 september 1951.

Enskede och Örby banorna
Spårvagn från Örby på väg in mot Johanneshov 1950 | Foto: Spårvägsmuseet (2202-28)
Enskede och Örby banorna
Spårvagn mellan Stureby och Örby 1951 | Foto: Spårvägsmuseet (2202-49)

Till sidans början…