54:an

Realtidssystem BMCCS BTL Stomnät

System linje 54
Efter det att BTL gått i graven, fortsatte funderingarna på ett informationssystem för bussar. Tanken gick åt hållet att skapa ett datakommunikationssystem för en busslinje, så att man på skyltar vid hållplatser kan utläsa när bussen kommer. Det här är ett riktigt tidigt system för det som idag kallas realtidssystem, alltså föregångaren till dagens avancerade system.

1990 sätter man igång projektet. 54:an trafikerar som en ringlinje sträckan Gullmarsplan-Gamla stan-Valhallavägen-Odengatan-Fridhemsplan, Västerbroplan, Hornstull och åter mot Gullmarsplan via Ringvägen.  Linje 54: systemet byggde på att bussen sände positionsinformation via modem och en mobilstation i bussen, över en radiokanal till en mottagande basstation. Basstationen var placerad i Mosebacke vattentorn (där historiskt även BTL-systemet hade en installation).

bra bild MOSEBACKE VATTENTORN 1971
Foto: G H Fredriksson

Basstationen var uppkopplad med en fast dataförbindelse (modem) till SL:s datahall på Arenavägen vid Globen. Där fanns en server innehållande en databas där bussarnas position och riktning utvärderades, mot den tidtabell som för närvarande gällde. Till höger en bild från 1971 på Mosebacke vattentorn, fotograf G H Fredriksson.

Systemet hade tre olika helt nya delfunktioner. Dels kunde man sända hållplatsinformation från basstationen till en digital skylt, där trafikanterna kunde utläsa när bussen skulle anlända. Det första skyltarna installerades vid Gullmarsplan. Den andra delfunktionen, var att bussens mobilstation kunde sända ett prioritetstelegram över radio till en gatukorsning, för att där få grön ljus. Den tredje revolutionerande funktionen var att man i bussarna kunde lämna automatiserad trafikantinformation om kommande hållplats, både på skylt och i högtalare. Systemet var levererat av det tyska företaget Init från Karlsruhe tillsammans med GSP från Berlin som underleverantör till det automatiserade skyltarna och högtalarutropet. Ambitionerna var stora för systemets kommande utbyggnad. SL räknade med 225 trafikljuskorsningar och 1100 hållplatsskyltar. Initialt byggdes prio på en gatukorsning vid Valhallavägen.

Systemet verkade inom frekvensområdet 425/440 MHz (samma som för för innerstadsradio). Radiotekniskt användes utrustning från Storno. Som basstation nyttjades en CQF 9662. I bussarna fungerade en Storno CQM 6662 som radiomodem. Totalt var c:a 20 bussar utrustade med detta system. Bilden [provisorisk] intill visar den den förarmiljö som fanns i  bussarna. Som synes, var den ordnare innerstadsradions panel kompletterad med en fordonsdator – i själva verket en komplett fordonsdator med integrerad panel på framsidan.

Linje 54-systemet gick ur tiden 1998, till förmån för SL:s helt nya koncept, Stomnät.

Till sidans början…