Norra och Västra

Bussradio Fordonsinstallationer Östra och Södra

Upphandling Norra och Västra
I den funktionsbeställning som SL upphandlade för busskommunikationssystemen i början av 70-talet, specificerade beställaren SL en grundfunktion som leverantören inom stipulerad tid skulle projekteras och bygga upp samt redovisa för beställaren. I uppdraget ingick även att leverantören i samarbete med SL skulle genomföra praktiska radiomätningar i det färdiga nätet, för att bestämma om extra basstationer blev nödvändig att beställa.

Centralutrustning
I båda trafikdisttrikten placerades centralutrustningen i ett stativ på respektive centrala bussdepå. På Stornospråk kallades den terminalutrustning ”terminalutstyr”, och bestod av bl.a. en diversitetsutrustning som anslöts till det tre ursprungliga basstationsmottagarna per distrikt. En diversitetsutrustning väljer ut den basstationsmottagare som för närvarande har bäst insignal från en sändande mobil radiostation. Mer om denna teknik kan läsas på avsnitten för Tunnelbanans radiosystem. I utrustningen ingick även central manöverutrustning som fjärrstyrde basstationens huvudsändare och kopplade all radiotrafik mot manöverpultar ”betjeningpult” placerade på trafikledarexpeditionen samt tonsignaleringslogik ”tonudstyr” och strömförsörjning. Terminalutrustningen var uppbyggd på Stornophone 600-komponenter, på samma sätt som för den tidigare med framgång anskaffade Tunneltågsradion. Nedan ses systemlayouten för Stornos system för Solnaradion.

Översikt Solnabuss | Källa: SL/Storno dokumentation

Råsta
För Västra trafikdistriktet (Solnabuss), placerades stativet i Råsta, som nyligen tagits över från SJ. Utrustningen var förberedd för senare kompletteringar av basstationer. På trafikexpeditionen placerades en manöverpult. Senare antas att den ytterligare en manöverpult placerades i Kallhälls nybyggda bussdepå. Förbindelserna mellan basstationsplatserna och centralutrustningen, gick både i hyra teleförbindeler i Televerkets nät. Men SL använde sig även av egna analoga enkanals radiolänkar, också levererade av Storno (CQF 652) på 375/382 MHz.

Täby
För Norra trafikdistriktet (Danderydsbuss) var systemlayouten snarlik som för västra. Centralutrustningens stativ placerades på Täbydepån (Åkerby). En manöverpult placerades på trafikledningen. Senare installerades en manöverpult (inklusive stativ) på Norrtälje nybyggda bussdepå. Över en enkanals radiolänk via Brottby basstation, sammankopplades Täby och Norrtälje.

Manöverpult, Storno CB 680 | Källa: SL/Storno dokumentation

För exempelvis nattrafikledning, var det möjligt att sammankoppla terminalutrustningarna till en gemensam manöverpult vid Täby eller Råsta. Möjlighet fanns också att ansluta terminalutrustningen mot SL:s telefonväxel, för att kunna koppla radiosamtal till och från en telefon. Utöver de fasta manöverpultarna (bilden till vänster Storno CB 680), placerades på flera ställen fasta mobila radiostationen av typ Storno CQM 662 (lika som i en buss), som extra manöverplatser till systemet. Det kan som exempel nämnas personallokalerna vid Tekniska högskolan och Danderyds sjukhus – som jag själv sett. Mycket av systemets dokumentation har tyvärr gått helt förlorad. Jag själv var inblandad i den sista avslutande demonteringen i början av 90-talet, och då fanns inte heller några dokument värda namnet att återfinna. Vare sig ute på site eller inne på SL:s dåvarande tekniska kontor Ringvägen 100.


Kungsängen | Foto: Tomas Sjöblom

Basstationer Solnabuss (västra)
Efter några år då systemet var i fullskalig drift, så fanns följande basstationer:
● Tx/Rx, Bergstigen 8, Märsta
● Tx/Rx, Bergstigen 8, Råsunda/Solna
● Rx, Bergvägen 24, Kungsängen

Basstationen på Bergstigen, Märsta (vattentornet) revs i början av 90-talet. Den gamla Stornoutrustningen flyttades till Valsta, Buregatan. Under 80-talet tillkom en basstation för Arlandatrafiken, som placerades på Runby vattentorn i Upplands Väsby.

Basstationer Danderydsbuss (norra)
Efter några år då systemet var i fullskalig drift, så fanns följande basstationer:
● Tx/Rx, Skogsvägen 29, Hallstavik
● Tx/Rx, Noorsgatan, Norrtälje (nya vattentornet)
● Tx/Rx, Televerkets länkstation, Brottby (Gunsarby)
● Tx/Rx, Mörbyhöjden 21, Danderyd
● Tx/Rx, Tegnergatan 2A, Stockholm (SL:s huvudkontor)
● Tx/Rx, Norrgårdsvägen, Åkersberga
● Rx, Kapellskär, Norrtälje (hamnen)

Nedan fyra gamla interiörbilder från Hallstavik (1), Brottby (2), Norrtälje (3) och Upplands Väsby (4) samt två exteriörbilder från Hallstavik, Skogsvägen (5) och Brottby (6). Den svartvita bilden är Märsta gamla vattentorn, Bergstigen (7). Foto för det sex färgbilderna; Tomas Sjöblom. Foto vattentornsbilden; Roger Nordins bildsamling (Skånska vattentornssällskapet).

Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 4.
Bild 5.
Bild 6.
Bild 7.

Radiosystemen för Norra och Västra radion var i drift ända fram till början av 1990-talet. Då hade SL upphandlat ett nytt analogt datorbaserat trunkat radiosystem Accessnet (MPT 1327) från Rohde & Schwarz samt Bick Mobilfunk och Philips.

Till sidans början…