AP Radiotelefon

AP Radiotelefon startade 1951 av Anton Petersen, i Hvidovre utanför Köpenhamn. Under 50- och 60 talet utvecklades kommunikationsradio, ofta i konkurrens med den betydligt större konkurrenten Storno. Till mitten av 70-talet, hade man utvecklat och satt i produktion en av de första syntesstyrda radioterminalerna, det senaste inom kommunikationsradio på den tiden. Tekniken ersatte många och komplicerade/dyra kristaller. En storproduktion planerades, men ekonomin var dålig. 1978 såldes företaget till Philips Radio, som hade en anläggning på Jenagade i Amager. Produktionen från Hvidovre flyttades tämligen omedelbart dit, och det satsades – jämte kommunikationsradio, på mobiltelefoner och navigationsutrustning. Verksamheten med mobiltelefonin och kommunikationsradio gick trögt och allt upphörde 1994 – i samband med att verksamheten såldes till Nokia. Omedelbart lade Nokia ned tillverkningen. Navigationstekniken fortsatte några år till under AP-namnet, men 1996 var AP ett helt avslutat kapitel.

Klassisk front på radiostationen AP 2000 | Foto: Okänt

Anton Petersen’s son Toni Petersen, startade i samband med dessa omstruktureringar sitt eget företag TP Radio, som än idag finns kvar. I Sverige fanns företaget AP Radiotelefon också etablerat, sedermera byttes namnet till Philips Radio Communication AB. 1991 ombildades företaget till BSAB (Biltelefonservice Sverige AB).