Från Köttorget (utgick 1962), nu Munkbroleden, mot kv. Memnon