Kåkbrinken vid korsningen av Munkbrogatan. Kv. Icarus (byggt 19