MTR Radiosystem


Företaget Teleservice i Nynäshamn, representerade – i Stockholmsområdet, vid 70-talets slut det Philipsägda Pye Telecommunications. Några år senare ombildades Teleservice till MTR Radiosystem Nynäshamn AB, som i sin tur hade MTR-systerbolag i Göteborg, Borås och Götene. Det tre företagen i Västsverige är avvecklade sedan länge, men MTR Radiosystem i Nynäshamn drevs vidare ända fram tills – i praktiken, när SL tog Östra och Södra bussradiosystemet ur drift 1999. Ett 20 årigt kontrakt var till ända.

MTR Radiosystem i Nynäshamn finns dock kvar i skuggan av Elonbutiken i Nynäshamn. Grundaren till MTR-företagen var Hans Göran Rehnström, som avled 2010, 81 år gammal. Han var bosatt i Mullsjö. MTR Radiosystem i Nynäshamn ägdes av tvillingarna Jan och Mats Gustavsson.