Mälarhöjden

I Mälarhöjdens trafikantskyddsrum Noshörningen – i anslutning till tunnelbanan, fanns det under c:a 20 år en basstationsanläggning för Stockholms Stad. Mälarhöjdens station invigdes den 16 maj 1965, men två år innan installerades den första radioanläggningen. Det  var mottagarbasstationerna för Fordonsradiosystemet från 1963. Stationen ligger 34 meter under berget Mälarhöjdskrönet, på vilkens hjässa en radiomast jämte ett teknikhus byggdes upp. Även nere i berget fanns ett teknikrum för radioutrustning. Mellan mast och skyddsrumsanläggningen fanns en kabelförbindelser etablerad genom ett borrat hål i berget.

Teknikhus och mast på Mälarhöjdskrönet | Foto: Spårvägsmuseet (2017-64-796)
Mastgården vid teknikhuset | Foto: Spårvägsmuseet (2017-64-795)
Mottagare för Fordonsradion i teknikhuset | Foto: Spårvägsmuseet

MFO Radio
Stockholms stads Materiel Försörjnings Organisationen (MFO) ursprungliga radiosystem gick under namnet ”KomRad” (Kommunikationsradio). I Mälarhöjden var mottagarna placerade i radiorummet i trafikantskyddsrummet Noshörningen. Sändarna för systemet var placerade på Sätra vattenreservoar. Systemet var uppbyggt med Sonabutrustning (FR 4000). Radiorummet stod i förbindelse med mastens teknikhus med en coaxialkabel och en kommunikationskabel samt även en strömförsörjningskabel (med reservkraft).

Sonab FR 4000 rack i Mälarhöjden | Foto: Tomas Sjöblom

Borrad kabelförbindelse | Foto: Tomas Sjöblom
Kabelkammaren | Foto: Tomas Sjöblom
Antennkabel avslut i radiorum | Foto: Tomas Sjöblom
Radiorum med öppen dörr | Foto: Tomas Sjöblom

World Police and Fire Games
Stockholm stod 1999 värd för World Police and Fire Games. Tävlingen kan jämföras med ett miniatyr OS, men för Poliser och Brandmän. Stockholms stad beslutade sig då att reinvestera i sitt gamla analoga kommunikationsradiosystem (KomRad). Personligen vet jag ännu inte så mycket om detta – men den nya centralutrustningen placerades i Noshörningens teknikutrymmen. Systemet som anskaffades var Motorolas tidiga generation av digitalt Tetrasystem – byggd på Motorolas dåvarande analoga plattform Smart Zone, lika som SL:s samtidiga Tågradio. Ett antal digitala basstationer placerades runt om och i Stockholm. Efter spelens avslut före radiosystemet en tynande tillvaro i några år. Goda idéer fanns att utveckla och sälja tjänster i detta nät, jag själv var inbjuden till säljövningar hos MFO/Stokab. Vad jag faktiskt känner till, så var det antagligen endast staden parkeringsvakter som blev kunder i nätet. Till mitten av 90-talet togs beslut att avveckla och skrota systemet. I det läget var det Stokab som stod som ägare av infrastrukturen Dessa unika bilder nedan är också från 2007 – strax innan allt demonterades. SL erbjöds – och antog, lite reservdelar till sin centralutrustning för Tågradion i Gullmarsplan, som vid denna tidpunkt hade drygt sex år kvar av sin tekniska livslängd.

Motorola radioväxel AEB | Foto: Tomas Sjöblom
Motorola Zone Controller | Foto: Tomas Sjöblom
Motorola Centracom | Foto: Tomas Sjöblom
Stativ Motorola | Foto: Tomas Sjöblom

Slutet
Sist en bildsvit som visar demonteringen av den gamla masten den 23 november 2011, med hjälp av ett helikopterlyft.
Foto: Bo Carneheim.

smal mast31