SMS Styrsystem

sms

SMS blev till i slutet av 70-talet när Svenska Storno AB beslutade att flytta sin teknik- och systemavdelning till Gävle, där redan huvudkontoret var etablerat sedan några år tidigare. Ett par tongivande tekniker från Storno, startade då upp i egen regi ett företag – SMS Styrsystem AB i Bollmora. Under första delen av 80-talet växte verksamheten och man flyttade till större lokaler i Kärrtorp, och ytterligare kompetens knöts till företaget. SMS kunde utläsas som Stephane Retourne, Mats Karlsson och Sten Gustafsson – som var de två grundarna samt den tredje, som VD:n och även delägare, personifierade.

I början var SMS största kund Storno. Successivt växte både kundstock och aktiekapital. Produktinriktning var manöver och styrsystem samt radioväxlar för civil och militära radiosystem med FMV, SJ, Banverket, SL, Vägverket som kunder. SMS etablerade relationer med ledande tillverkare av kommunikationssystem så som Storno AS i Danmark med dess helägda dotterbolag i hela Europa samt Ericsson, Motorola och Bosch m.fl.

Verksamheten växte så det knakade och lokalerna i Kärrtorp blev för trånga. Ett nytt specialinrett hus byggdes 1991 i Tyresö på Skrubba industriområde.


Celsius (en f.d. svensk statlig försvarsindustrikoncern 70-90 tal) förde diskussioner med SMS Styrsystem. 1994 ledde förhandlingarna till att SMS verksamhet övergick till Celsius Development. SMS produkter gick nu även mer och mer på export, så ett namnbyte till SMS Telecom AB, vart nödvändigt. År 2000 fusionerades Celsiuskoncernen till SAAB-koncernen och SMS bytte namn SAAB Communication AB. 2005 såldes det i sin tur till det amerikanska företaget Telephonics. I Sverige representerat av Telephonics Sweden AB. Idag finns ingen verksamhet i det företaget som anknyter direkt till SMS historia.

Källa: Sten Gustafsson