Svenska tillverkare

srahämtasonab logo

AGA (Aktiebolaget Gasaccumulator) påbörjade i förra seklets första årtionden en radioverksamhet. 1919 bildade AGA tillsammans med LM Ericsson och ASEA (Allmänna Svenska Elektriska AB), det nya företaget SRA (Svenska Radioaktiebolaget) som ursprungligen hade som enda mål att utveckla radiotekniken. När SRA sedan ville ge sig in på tillverkning, så satte patentproblematik käppar i hjulet för den tanken. Sedermera löstes detta genom att Italienska Marconi gick in som minoritetsägare i SRA, och på detta sätt kunde då SRA kunde nyttja patentskyddad teknologi från Marconi. 1927 blev LM Ericsson ensam majoritetsägare av SRA, då man förvärvade de två andra ägarna AGA:s och ASEA:s aktier. Marconi kvarstod som den minoritetsägare man ursprungligen var. Radioverksamheten bedrevs mellan 1920 och 1960, och huvuddelen av utveckling och tillverkning fokuserades på rundradiomottagare och TV-mottagare. Men redan under 40/50-talet hade SRA påbörjat utveckling och försäljning av landmobil kommunikationsradio i konkurrens med AGA – som fortfarande på egen hand hade utvecklat och sålt kommunikationsradio. För att SRA skulle kunna satsa helhjärtat på kommunikationsradio, avyttrade man 1964 sin verksamhet för rundradiomottagare och TV-mottagare åter till AGA (däri ingick varumärket Radiola). Nu låg vägen öppen för SRA att utveckla tvåvägs radiokommunikation – dock i fortsatt konkurrens med AGA.

AGA i sin tur levde vidare med en egen radioavdelning som konkurrerade med SRA – parallellt med all den andra mer framtonande verksamheten som företaget är mest känt för, fyrar och gas. som hade till syfte att utveckla radioområdet. 1928 köpte AGA företaget Baltic Radio AB och det införlivades för att bilda företaget AGA-Baltic AB. Företaget ansvarade för utvecklingen och försäljningen av bland annat radio- och TV apparater, ljudfilmsutrustning och radionavigeringssystem. Så sent som i början på 70-talet sålde AGA sin radio- och TV verksamhet till Philipskoncernen. 1974 gick AGA samman med Sonab och bildade Sonab Communications för att fortsätta utveckla radiokommunikationsområdet. Sonab var ett rejält krisföretag (trots sina berömda Carlssonhögtalare), som sedan 1969 ägts av Stadsföretag AB. Sonab lades ned 1978, efter en misslyckad mobiltelefonsatsning, och då passade SRA på att köpa upp Sonab Communications, för att komma åt kunnande och fabriken i Gävle.

SRA lever vidare i fyra år. 1982 bildas SRA Communications AB och året efter lämnar Marconi sin ägarandel i SRA och bolagsnamnet ändras till Ericsson Radio Systems (ERA), ett nu helägt bolag i Ericsson koncernen. Ericsson Radio samarbetade med det amerikanska företaget General Electrics (GE) radioverksamhet, och 1989 införlivades GE i ERA. Tio år senare – 1999, bestämdes sig Ericsson koncernen för gott att avyttra all landmobil radioverksamhet, och endast fortsätta utveckla mobiltelefoni.

Här en filmlänk från 1954, med en SRA-radio i en polisbil.