Lokalbanor

2161-226mini


Den spårbundna kollektivtrafikens pulsåder var och är tunnelbanan. Runt denna anslöt det som numer i dagligt tal kallas lokalbanor. Dessa hade sin sina egna unika historier – och på senare tid, dessutom inte en helt okontroversiella existens. Foto: Spårvägsmuseet.

Via denna sida kan du läsa om äldre radiolösningar på SL:s olika spårvägar och lokalbanor.