Lokalbanor

Foto: Spårvägsmuseet*

Den spårbundna kollektivtrafikens pulsåder var och är tunnelbanan. Runt denna anslöt det som numer i dagligt tal kallas lokalbanor. Dessa hade sina egna unika historier , och dessutom inte alla gånger en helt okontroversiell existens.

Via denna sektion, kan du läsa om äldre radiolösningar på SL:s olika spårvägar och lokalbanor.