Icarus

En teknikhistorisk översikt av trafikledningscentralerna för buss, spårvagn och tunnelbana, inrymt i kvarteret Icarus (Ikaros) på Munkbrogatan i Gamla Stan. Bilden intill från 1959, visar fastighetens västra och södra fasad, fotograferad från Munkbroleden, foto: Spårvägsmuseet.

Tunnelcentralen Ytcentralen

Gamla stan | Foto: Stockholmskällan (kv. Icarus till vänster i bild)

Kvarteret Icarus
Spårvägen var under 50-talet i ett väldigt expansivt skede. Ett konkret bevis på detta var bland annat det nya huset för den operativa trafikverksamheten, kvarteret Icarus på Munkbrogatan 4-8 vid tunnelbanestation Gamla stan. Huset färdigställdes 1957 i samband med tunnelbanans utbyggnad och invigningen av tunnelbanans sammanbindningsbana  – genom Stockholms innerstad från Kungsgatan (Hötorget) via T-centralen och Gamla stan till Slussen. I huset på plan 3 byggdes tunnelcentralen i den södra delen och trafikcentralen i den norra delen. På plan 4 fanns det konstnärsateljéer, med små smala fönster precis under takutsprånget. Dessa ateljéer sträckte sig från väster och ända fram till tunnelcentralen, som utnyttjade husets fulla takhöjd fullt ut. I den norra delen där trafikcentralen var belägen, var takhöjden normal. Den tidigare ledningscentralen för bussar och spårvagnar – Trafikcentralen, flyttades från Tegnérgatan när det nya huset stod färdigt.

I fastighetens källarvåning fanns en likriktarstationen (LS Munkbron) och tunnelbanans stora korskoppling för telefonkablar. LS-stationen förberedd för kommande andra tunnelbanesystem. Likriktarna var konstruerade med dåtidens teknologi, s.k. jonventil med kvicksilver. Mellan Gamla stans tunnelbanestation och själva fastigheten så fanns parallellt med den underjordiska trafikantpassagen, en kabelkulvert med både telefonkablar, styrkablar, 700-volt kablar (för matning av strömskenan) och 33-kV kablar (för matning av transformatorer) förlagda.

Bilderna nedan från Spårvägsmuseet. Bild 1 (2017-B690), Likriktarstation (Stadsbiblioteket) i princip såg det ut på samma sätt på LS Munkbron. Bild 2 (2017-58-67), korskopplingen. Bild 3 (2017-A14914), kabelkulverten mellan Icarus och T-station Gamla stan.

Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.

Till sidans början…