Alvik ställverk

Tunnelbanans historia Johanneshov ställverk
Alviks ställverksbyggnad färdigställdes 1952 inför invigningen av Tunnelbanan till Vällingby.

Alvik ställverk 1954
Foto, okänd (beskuret): Spårvägsmuseet* (2017-A6971)

Ställverket i Alvik var det andra uppförda ställverket för Tunnelbanans behov. Ställverket kontrollerade den nord-västra Tunnelbanans utbyggnad från Kungsgatan till Vällingby. Ställverken i Alvik respektive Johanneshov styrde under Tunnelbanans första sju år, de södra respektive västra – fram till 1957, åtskilda bandelarna. När sammanbindningsbanan tillkom, skapades en ställverksgräns vid T-centralen. Tunnelbanans ställverk i Alvik, skall inte förväxlas med det gamla reläställverket för spårvagnarna vid Alvik och Brommadepån. Detta togs ur drift 1957.