Mälarhöjden

TUNNELBANESYSTEM 2FruängenFruängsbananRopstensbananBotkyrkabananTäbybanan

Mälarhöjdsbanan 1936

1936 | Källa: Spårvägsmuseet

Mälarhöjdsbanan 1942

1942| Källa: Spårvägsmuseet

Mälarhöjdsbanan 1951

1951| Källa: Spårvägsmuseet


Mälarhöjdsbanan (spårvägslinje 16) hade sitt ursprung 1913 från AB Södra Förstadsbanan som trafikerade linjen Hornstull till slutstationen Fridhem (intill dagens tunnelbanestation Mälarhöjden), då som en spårvägslinje utan linjenummer. Trafiken på banan bedrevs på entreprenad av Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB). Efter det att AB Stockholms Spårvägar bildades 1916, fortsatte entreprenadtrafiken fram till 1920. Då togs trafiken på banan helt enkelt över av Spårvägen, då AB Södra Förstadsbanan köptes in och slutligen 1922 likviderades. 1922 fick Mälarhöjdsbanan linjenummer 16, då utgångspunkten också ändrades från Slussen. Linje 13 tillkom hösten 1954 (f.d.Ulvsundabanans linjenummer) från Fridhemsplan.

Mälarhöjdsbanan
Spårvagnståg linje 16 passerar Kilaberg mot Mälarhöjden 1950 | Foto: Spårvägsmuseet
Mälarhöjdsbanan
Spårvagnståg linje 16 i Mälarhöjdens vändslinga 1963 | Foto: Håkan Trapp Spårvägsmuseet (2108-762)

Mälarhöjdsbanan trafikerades i sin helhet med spårvagnar fram till 1964, då tunnelbanan öppnades. På sträckan Liljeholmen-Kilaberg gick banan på en egen banvall tillsammans med linje 17 mot Svandammen och Midsommarkransen. Från Kilaberg (Kilabergsvägen-Hägerstensvägen intill Brännkyrkahallen) till Aspudden gick Mälarhöjdsbanan i gatuspår. Från Aspudden och vidare till Mälarhöjden gick banan återigen på egen banvall, dock inte planfritt. Vid Mälarhöjden fanns en vändslinga.

För bland annat de det sydvästra förortsbanorna som utgick från Liljeholmen, behövdes en ny vagnhall. Den gamla Jakobsdalshallen (vid Aspudden) växte spårvägen ur, och en ny större vagndepå byggdes 1945 längs Hägerstensvägen, vid Kilaberg Den nya depån fick namnet Brännkyrkahallen. Den var tänkt som kombidepå för innerstadsbussar och de spårvagnar som trafikerade det sydvästra linjenätet. Dock ändrades inriktningen, och bussarna ersattes med innerstadsspårvagnar. 1964 försvann dock spårvagnarna från depån, då den ställdes om till enbart tunnelbane- och bussdrift.

För depåns in- och utfartsspår mot linjen, fanns ett mindre ställverk, liknande det som fanns i Brommadepån.

Till sidans början…