Ropstensbanan

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängenFruängsbananBotkyrkabananTäbybanan

Ropstensbanan och dess första station – Östermalmstorg, norr och T-centralen invigdes 16 maj 1965. Här anlades förgreningspunkten för den planerade banan mot Ropsten i den nordöstra sektorn och banan mot Tekniska högskolan (arbetsnamnet Engelbrekt) i den norra sektorn. Östermalmstorg planerades ursprungligen som en trespårsstation – således med tre plattformar. Flera olika trafikeringsalternativ utreddes. Samma plattform för norrgående tåg (som idag) och varsin plattform för södergående tåg, från Karlaplan respektive Stadion.

Ropstensbanan
Östermalmstorg, situationsplan förslag | Källa: Storstockholms Lokaltrafik

Sträckan från Östermalmstorg vidare mot slutstationen Ropsten gick via stationerna Karlaplan och Gärdet. Banan invigdes 2 september 1967. Denna bana benämndes ursprungligen nordöstra grenen. och hade två – via Lidingö centrum, tänkta slutpunkter. Den första vid Frösvik ute på Bogesundslandet, där ett stort bostadsområde föreslogs byggas som en del i miljonprogrammet.   Den andra slutpunkten var vid Högberga, och banan skulle då delvis följa den gamla södra Lidingöbanans sträckning. Dessa förslag realiserades dock aldrig. Ropsten förblev slutpunkten för nordöstra grenen. Station Ropsten är förvisso delvis anlagd på en bro, som är förberedd att förlängas som en tunnelbanebro över Lilla Värtan – parallellt med vägbron. Tanken att vart fall, möjliggöra tunnelbanans nördöstra gren på Lidingö är möjlig att realisera.

Till sidans början…