Botkyrkabanan

TUNNELBANESYSTEM 2MälarhöjdenFruängenFruängsbananRopstensbananTäbybanan

Botkyrkabanans första första etappen på den sydvästra sektorn, var mellan T-Centralen och  Örnsberg (linje 13) som invigdes 5 april 1964. Den andra etappen blev den året därpå, då förlängningen till Sätra öppnades den 16 maj 1965. På bilden nedan syns banvallen (med byggspår) söderut från Örnsberg.

Botkyrkabanan
Invigningståget vänder söder om Örnsberg | Foto: Spårvägsmuseet (2190-226)

Botkyrkabanan
Sätra stadsdelsområde under uppförande | Foto (kombo): Spårvägsmuseet

Bildserien ovan med Sätra tunnelbanestation i centrum på det tre första bilderna. Fjärde bilden visar Sätra station med sina tre spår och två plattformar. Stationen utformad för att möjliggöra effektiv tågvändning.


Tredje etappen av tunnelbanan i den sydvästra sektorn mot Botkyrka, påbörjades med förlängningen från Sätra och vidare mot Skärholmen (1 mars 1967) och Vårberg (2 december 1967). Fem år senare invigdes sträckan mellan Vårberg och Fittja (1 oktober 1972). Ytterligare tre år senare färdigställdes sträckan via Alby till banans slutpunkt i Norsborg (12 januari 1975).

I tunnelbaneplan 1965 var stationslägen och linjedragning föreslagna på ett helt annat sätt, än hur det slutligen sedan byggdes. Från Masmo var planen att via Fittjabron gå ned i en tunnel och passera Slagsta (Slagstadsprojektet) med ett stationsläge. Sedan skulle banan fortsätta via Norsborg/Hallunda (gemensamt stationsläge) och ha sin slutstation i Alby. Fittja skulle då inte ha ett stationsläge Så blev det nu inte. Mark- och grundförhållanden tvingade fram en ny linjedragning via Fittja-Alby-Hallunda och till slutstationen Norsborg. Det fanns även en tanke – som aldrig realiserades, på att från Alby bygga en linje mot Salem (Salemstaden). Anledningen var den vid tiden, den klena lokaltågstrafik som före 1968 (innan nuvarande pendeltågsystem sjösattes) stod till buds.

Till sidans början…